Nyheter

Gammal bara gammal – på Högskoleprovet

En ingenjör får nog fräscha upp sin gamla skolmatte för att kunna tävla med dagens studenter på högskoleprovet. Det tror Johanna Sigalit på Högskoleverket.

På lördag är det dags för högskoleprovet, näst sista gången på gamla sättet. Om precis ett år är det dags för en ny ordning, med mer matte- och problemlösning.

Tyvärr måste Johanna Sigalit göra yrkesverksamma ingenjörer besvikna. De kommer inte att kunna briljera på provet, bara för att de arbetar med matte dagligdags.

— Det är skolmatten som gäller, så de som nyss gick i skolan har nog bättre förutsättningar, tror hon.

Det nya högskoleprovet, som får premiär nästa höst, blir indelat i två lika stora delar för matematik och problemlösning respektive ord- och läskunskap. Det blir också fler uppgifter, 160 mot dagens 122, att lösa på samma tid som nu, 4 timmar och 15 minuter effektiv provtid, exklusive raster. Även om matten får en mer framträdande roll, ska matte A-kunskaper från gymnasiet räcka.

— Tanken är att det nya högskoleprovet bättre ska visa vilka utsikter deltagarna har att nå studieframgång, säger Johanna Sigalit, som är handläggare på Högskoleverket.

Det är Umeå universitet som konstruerar den nya matte/problemlösningsdelen liksom innehållet i den nya svenska språkdelen, medan Göteborgs universitet står för det engelska provet.

Högskoleprovet har funnits sedan 1977, men var på den tiden bara till för vissa grupper av sökande. Sedan 1991, då antagningsreglerna ändrades, kan man välja om man vill söka på sina gymnasiebetyg eller på högskoleprovet.

Man får göra provet så många gånger man vill och söka på det bästa resultatet. Provresultatet har hittills varit giltigt i fem år, och så får det bli även efter införandet av det nya provet.

— Vi har inte diskuterat att göra på något annat sätt. Det får bli någon sorts övergångsperiod, säger Johanna Sigalit.

På 1990-talet brukade höstprovet ha runt 60 000 deltagare. Vid mitten av 2000-talet mattades intresset av för att börja stiga igen för två år sedan. Nu är det 50 000 som har anmält sig till provet nästa lördag den 23 oktober — 3 000 fler än förra året.

Det är HSV, Högskoleverket, som ansvarar för utvecklingen av provet, medan VHS, Verket för högskoleservice, tar emot anmälningarna.

Nu är det är för sent att anmäla sig till provet nästa lördag, men från mitten av januari fram till 15 februari går det bra att anmäla sig till våromgången 2 april.

Åtta supersvåra frågor – knäcker du frågorna som knäcker de flesta?