Nyheter

Går samman mot kriminaliteten

Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Byggföretagen och Johan Lindholm, ordförande för Byggnads.

Byggnads och Byggföretagen inrättar en åtgärdskommission för att bekämpa arbetslivskriminaliteten i byggbranschen.
– Det är vårt ansvar som parter att gå i bräschen, säger Byggnadsordföranden Johan Lindholm.

Kriminaliteten och fusket inom byggbranschen har de senaste åren ökat kraftigt, något som bland annat Byggmarknadskommissionen har lyft fram.

Nu startas ytterligare en kommission på initiativ av Byggnads och Byggföretagen och med syftet att ta fram en åtgärdsplan för hur kontrollerna kan skärpas och arbetslivskriminalitet och osund konkurrens ska motverkas.

– Det är vårt ansvar som parter att gå i bräschen för arbetet att städa upp i byggbranschen. Nu måste vi gå från ord till handling. Att kontrollerna måste bli fler och effektivare är tydligt, både från myndigheternas och parternas sida, säger Johan Lindholm, förbundsordförande på Byggnads i ett pressmeddelande.

Catharina Elmsäter-Svärd är vd på Byggföretagen.

– Den svenska modellen bygger på att parterna tar ett stort ansvar för att kontrollera att lagar och avtal följs. Detta ansvar tar vi varje dag. Men det räcker inte. Tillsammans måste vi göra ännu mer. Utan nolltolerans mot fusk och kriminalitet blir konsekvensen problem med kompetensförsörjning, rekrytering och arbetsmiljö. Vi vill fortsätta att verka för en bransch som i stället är attraktiv, sund och säker, säger hon.

Om åtgärdskommissionens uppdrag
* Kommissionen ska:
  – ta fram en åtgärdsplan för hur kontrollerna av att lagar och avtal
följs blir fler, effektivare och hur det ska finansieras.
  – formulera gemensamma krav gentemot politiken och dess beslutsfattare.

* Kommissionen ska ledas av en oberoende samtalsledare. 
* Arbetet ska påbörjas senast den 1 december 2021 och vara klart senast
den 30 juni 2022.  
Tidigare samarbeten:
Byggnads och Byggföretagen har sedan tidigare samarbetat för att skapa en sundare byggbransch, exempelvis genom Byggmarknadskommissionen och projektet Sund konkurrens och schyssta byggen, som bland annat genomfört seminarier och tagit fram utbildningar för att få mer ordning och reda i byggbranschen.