Nyheter

Gårdsten prototyp för kunskapsprojekt

Sju fastighetsbolag har gått med i projektet Miljonprogrammets förnyelse, för att få ta del av erfarenheterna från Gårdsten.

Tanken är att fysisk upprustning av byggnader ska gå hand i hand med social utveckling.
I förlängningen har projektet även som syfte att ge byggnäringen en möjlighet att förbättra sitt skamfilade rykte och bevisa sin samhällsnytta.

Inom projektet har tolv steg till framgång vid områdesförnyelse tagits fram. Det första steget handlar om ägardirektiv.
— Vi vill att det ska finnas ägardirektiv som inte bara säger vinst, vinst, vinst, utan som handlar om att de boende ska må bra och trivas, säger Ann-Sofie Jeppson, projektledare för Miljonprogrammets förnyelse.

Projektet har startats av Rådet för byggkvalitet (BQR) och omfattar kurser, seminarier, tillgång till sakkunniga och ett nätverk för utbyte av erfarenheter.

Bland de sju bolag som deltar i projektet finns Örebrobostäders bostadsområde Vivalla.