Nyheter

Gävle får fyra byggnader certifierade enligt GreenBuildning

Gävle får fyra byggnader miljöcertifierade enligt GreenBuildning. Byggnaderna som tilldelas certifikatet är Gävle Teater, Sjömanskyrkan, Hedesunda Centralskola och Skogmursskolan. Bakom det omfattande arbetet som har möjliggjort GreenBuilding-certifieringen ligger Gavlefastigheter i samarbete med Schneider Electric.

Gavlefastigheter äger och förvaltar cirka 400 byggnader i Gävle. Bolaget är kommunalägt men byggnaderna används av såväl näringsliv som kommunala verksamheter. Bolaget arbetar aktivt för att bli ett miljövänligt fastighetsbolag och således bidra till en hållbar framtid.

Samarbetet mellan Gavlefastigheter och Schneider Electric, som nu utmynnar i fyra GreenBuildning-certifikat, inleddes 2007. Sedan dess har byggnaderna genomgått omfattande åtgärdsprogram i form av bland annat installationsåtgärder och bättre energistyrning.

EPC-projektet (Energy Performance Contracting) har resulterat i stora besparingar i form av både energi och pengar.

2012 var den totala besparingen cirka 8 GWh i uppmätt energi (värme och el), vilket motsvarar drygt 7 miljoner kronor mätt i dagens energipriser. Fullt färdigt projekt beräknas ge en total besparing på drygt 10 GWh.

Förutom besparingar i kronor och ören kan Gavlefastigheter räkna hem vinster i form av en bättre utbildad och rustad organisation. Omfattande satsningar har gjorts på personalen i form av individuella utbildningsprogram och finslipning av rutiner och arbetssätt. Satsningen på organisations- och verksamhetsutveckling inom EPC-projektet har varit av lika tung vikt som energibesparingsdelen.

–  En viktig del i samarbetet med Schneider Electric har varit den löpande utbildningen av vår personal. Vi vet nu hur vi ska hantera våra fastigheters energiförbrukning på bästa möjliga sätt och tack vare samarbetet har vi idag kunnigare och mer engagerade driftpersonal än tidigare, säger Ola Falk, Driftchef Gavlefastigheter.

Gavlefastigheter har som mål att GreenBuilding-certifiera minst fem fastigheter per år.

–  Gavlefastigheter är en föregångare när det gäller satsningar på smart energihantering. Vi ser GreenBuildning-certifieringen av deras fyra byggnader som ett bevis på att vi har kunnat hjälpa dem på bästa möjliga sätt och ser fram emot fler milstolpar i vårt samarbete, säger Therése Hindman Persson, VP Professional Services, Schneider Electric Buildings.

Tidigare har Schneider Electric energieffektiviserat Gävle stadshus. Det projektet gav en 30-procentig energibesparing och Gävle stadshus GreenBuilding-certifierades.