Nyheter

GE satsar en halv miljard på vindkraft i Sverige

GE ska investera nästan 500 miljoner kronor i Sverige. Investeringarna är en del av företagets satsning på att ta fram större och driftssäkrare turbiner för vindkraft till havs.

Enligt GE Wind Energy kommer företagets forskningscenter i Karlstad kommer att bli ett viktigt nav när GE utvecklar ett nytt havsbaserat vindkraftverk på 4 MW.

Forskningscentret ska mer än fördubblas i storlek. I dag har det 18 anställda och 2016 förväntar sig GE att antalet anställda inom havsbaserad vindkraft i Sverige ska uppgå till 50 personer.

GE kommer också att samarbeta med Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum vid Chalmers i Göteborg

Totalt handlar det om investeringar på nästan 500 miljoner kronor i Sverige till och med 2016.

De svenska planerna är en del av en större GE-satsning på vindkraft i Europa. Totalt räknar det amerikanska vindkraftsbolaget med att investera 3,4 miljarder kronor i utveckling av havsbaserad vindkraft i Sverige, Norge, Tyskland och Storbritannien.

Läs fortsättningen på artikeln på Ny Teknik