Nyheter

”Ge unga byggare bättre arbetstider”

Byggbranschen bör fråga sig om de kan anpassa jobben bättre till yngre generationers krav. Det anser ergonomen Henri Leray. <br></br> — Tidiga mornar är kanske inte optimalt i alla lägen, säger han.

Henri Leray har av AFA Försäkring fått uppdraget att kartlägga 100 olika arbetsmoment inom byggområdet. Målet är att ta reda på vilka fysiska krav de ställer och vilka hjälpmedel som kan behövas.

— Det har så vitt jag vet aldrig gjorts förut. Det sägs att byggbranschen är tung men det är osäkert hur tung den är, säger han.

Något som står klart, enligt Henri Leray, är att det skett en konditionsförsämring bland byggarbetarna. Orsaken är färre idrottsaktiviteter, mer dataspel och en allt passivare tillvaro som inte sällan präglas av sena dygnsrytmer.

— Jag åker runt till byggarbetsplatser och gör intervjuer, fotar och filmar och kan se att grundfysiken hos yngre byggarbetare är sämre än hos de äldre. Frågan är nu vad byggbranschen ska göra åt saken, säger han.

Det är inte säkert att branschen förlorar på att ha byggarbetare i dålig form, enligt Henri Leray.
— Yngre byggarbetare kompenserar ofta sin sämre fysik med att jobba smart. De använder fler hjälpmedel än de äldre medarbetarna till exempel, säger Henri Leray, som till vardags jobbar på Galaxen Bygg, ett företag som fokuserar sin verksamhet på skadeprevention och rehabilitering inom byggbranschen.

— Tittar man på de personer som vi tar hand om där så är de faktiskt jämt fördelade i ålder.

För att minska på arbetsskadorna så bör arbetsgivarna därför inte bara betona den fysiska formen hos medarbetarna. Man bör också tänka på om man kan underlätta för de yngre medarbetarna med till exempel bättre arbetstider.

— Vill vi att folk ska jobba tills de är 65 så kanske branschen måste anpassa sig till ett samhälle som fått andra dygnsrytmer och vars grundfysik försämrats, säger han.

Så knäckfrågan är om det är bättre att vara smart än stark?
— Visst är det bra att vara både och men i praktiken kan det vara svårt att fullt ut kombinera detta. Jag behöver bara titta på hur jag själv var som yrkesverksam målare i min förra karriär. Jag tyckte att jag var stark och valde att använda kroppen, även om det fanns hjälpmedel. Och det pajade min nacke.

Undersökningen ska vara klar i mars nästa år.