Nyheter

Generaldirektör står fast vid kritik

Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger har tydligt markerat hur koldioxidutsläpp bör beräknas. Och när han talade på ett seminarium om klimatsmarta byggnader i Stockholm deklarerade Kåberger att han står fast vid sin modell — som helt går emot

I dag är det vanligt att företag som inte vet vad de köper in för el ändå hävdar att de köper in en mix av olika produktionsslag. Mixen är sedan grund för företagets beräkningar av miljöeffekterna av sin verksamhet.

Det är fel, menar generaldirektören för Energimyndigheten. Han anser att utsläppen ska beräknas på den el som faktiskt används.
— Om elleverantören inte gör ett åtagande om att bara köpa specificerad el från ett visst produktionssätt kan man inte hävda något bättre än det sämsta på marknaden, säger Tomas Kåberger.

Därför, anser Kåberger, kan de bolag som inte ställer specifika krav på sin köpta el inte heller hävda att de använder vare sig svensk, nordisk eller europeisk elmix — istället borde de utgå från kolkraft. NCC är ett exempel på företag som utgår från att elen som förbrukas är nordisk elmix.