Nyheter

Glädjevecka för byggjättar

Både Skanska och Peab har kammat hem storuppdrag den senaste veckan. Peab satsar på en psykiatrisk vårdenhet och en stadsmotorväg i Skåne, medan Skanska gräver guld i Finland.

Peab meddelade i mitten av förra veckan att man fått i uppdrag att slutföra två stora uppdrag i Skåne. Dels ska en psykiatrisk vårdenhet i centrala Lund byggas om för att stå klar om knappt två år, dels ska Österleden i Helsingborg förvandlas till en fyrfilig stadsmotorväg. Arbetet med det ska vara klart i december 2012. Byggherrar är fastighetsbolaget Wihlborgs respektive Helsingborgs stad. Tillsammans är uppdragen värda cirka 600 miljoner kronor.

Peab kunde dagen efter meddela att man också ska bygga mer än 200 nya lägenheter, de flesta studentbostäder, i Jönköping. Det uppdraget är värt cirka 200 miljoner kronor.

Samtidigt kunde Skanska berätta om två nya byggprojekt, båda i Finland. För cirka 370 miljoner kronor ska byggjätten utforma och bygga en förbifartsled mellan Hemstrand, Vasa och Stormossen. Totalt är det nio kilometer vägsträcka som ska byggas. Arbetet påbörjas i september och beräknas vara klart hösten 2014.

Dessutom har Skanska fått uppdraget att bygga den tredje fasen av ett nytt shoppingcenter i Helsingfors. 45 000 kvadratmeter ska uppföras och arbetet beräknas kunna slutföras hösten 2013. Uppdraget är värt cirka 500 miljoner kronor.