Nyheter

Global brist på hantverkare

Det är inte bara i Sverige det råder stor brist på utbildade hantverkare, visar en ny undersökning. Även internationellt är snickare, rörmokare och svetsare hett villebråd för arbetsgivarna.

31 procent av arbetsgivarna i 32 länder uppger att de har problem med brist på personal, visar undersökningen Manpower Talent Shortage Survey. 43 000 arbetsgivare världen över har tillfrågats om sina personalbehov.

Resultatet visar att världens mest eftersökta kompetens just nu är utbildade hantverkare. Övriga bristyrken globalt är säljare, yrkeschaufförer och ingenjörer.

Åldrande befolkning i kombination med låga födelsetal och felaktig utbildningsinriktning hör till de orsaker till personalbristen som lyfts fram internationellt.

Tio-i-topp bristyrken i Sverige:

1. Utbildade hantverkare
2. Säljare
3. Yrkeschaufförer
4. Mekaniker
5. Tekniker
6. Ingenjörer
7. Chefer
8. Sekreterare/administrativ personal
9. Läkare och andra högutbildade specialister
10. Kockar

Tio-i-topp bristyrken internationellt:

1. Utbildade hantverkare
2. Säljare
3. Tekniker
4. Ingenjörer
5. Chefer
6. Industriarbetare
7. Sekreterare/administrativ personal
8. Yrkeschaufförer
9. Finans- och ekonomikompetenser
10. IT-personal

Källa: Manpower