Nyheter

Globalt pris till svenskt tunnelbygge

Norsborgsdepån har kammat hem titeln ” Outstanding Project of the Year 2015” som delas ut av International Tunnelling and Underground Space Association (ITA).

Man knep priset framför två australiensiska tunnelprojekt.

– Med Norsborgsdepån har vi visat att det går att bygga i stadsmiljö utan att störa, säger Hans Hogård, projektchef på Skanska.

Bland ett hundratal tävlingsbidrag valde den internationella juryn för ITA ut nio finalister i tre kategorier. I dagarna korades Skanskas projekt Norsborgsdepån som vinnare i kategorin ” Outstanding Project of the Year” framför två australiensiska tunnelprojekt. Priset delades ut i Hagerbach, Schweiz, och syftet med tävlingen är att uppmärksamma intressanta och väl genomförda projekt världen över.

Kandidaterna och vinnarna har bedömts på flera kriterier, bland andra innovationsförmåga i utformning och konstruktion samt förmåga att utveckla kostnadseffektiva lösningar och att minska störningar i stadsområden.

Bygget av Norsborgsdepån utfördes i mycket vibrationskänslig miljö med närhet till hus och tunnelbana i drift. Det har inneburit att projektet har strävat efter att minimera störningarna för de närboende, och man har lagt stor vikt vid planering och kommunikation för att störa så lite som möjligt. Exempelvis anpassade projektet sina sprängningar så att de inte sammanföll med den närliggande förskolans vilostunder.

– Norsborgsdepån är ett intressant projekt som varit både välplanerat och väl utfört. Vi har bland annat visat att det går att bygga i stadsmiljö utan att störa för mycket. Vi har också presenterat innovativa lösningar. Med inklädningen av anläggningen har vi skapat en torr och ljus arbetsmiljö, säger Hans Hogård.

Skanskas arbeten i Norsborgsdepån, som pågick mellan 2013 och 2015, omfattade tre bergrum för förvaring av tunnelbanetåg nattetid. Hela 1 000 000 ton berg lossades för att ge plats åt bergrummen som är 450 meter långa och mellan 20 och 24 meter breda. Utöver bergrummen gjordes anslutningstunnlar och teknikrum. Total längd för bergrum och tunnlar i entreprenaden är 3000 meter. Kontraktet för bergentreprenaden var värt 300 miljoner kronor. Beställare var Trafikförvaltningen.

Den nybyggda Norsborgsdepån under Eriksbergsåsen och är ett led i Trafikförvaltningens arbete med att uppgradera röda linjen. Norsborgsdepån kommer bli den största och modernaste tunnelbanedepån i norra Europa. Här ska tunnelbanevagnar förvaras, repareras, städas och tvättas.