”God bostadsförsäljning i alla tre länder”

”God bostadsförsäljning i alla tre länder”
Peabs rörelseresultat blev 755 miljoner kronor i det fjärde kvartalet.

Byggkoncernen Peab har inom sin projektverksamhet en god försäljningsnivå i samtliga tre länder där det utvecklar bostäder.
Det framgår av bokslutet för 2019.

Vid årsskiftet hade Peab 4.616 bostäder i produktion och 69 procent var sålda mot 5.309 enheter respektive 68 procent sålt i slutet av september. Antalet återköpta bostäder i egen balansräkning ökade under kvartalet till 253 stycken (169).

Under det fjärde kvartalet startades produktion av 538 bostäder medan 755 bostäder såldes, mot 522 respektive 695 enheter under kvartalet före.

– I den egenutvecklade bostadsutvecklingsproduktionen har vi under året legat på en produktionsstartsnivå om cirka 500 till 600 enheter per kvartal, vilket jag tycker varit en lagom och bra nivå, säger vd:n Jesper Göransson i en inspelad kommentar.

Han anser att produktionerna varit bra geografiskt spridda under året mellan länderna Sverige, Norge och Finland.

– Vi säljer bra, 755 enheter i detta kvartalet och vi säljer bra i alla tre länder. På Stockholmsmarknaden ser vi en ökad aktivitet och det har vi gjort successivt under året. Även i detta kvartal sålde vi bra i Stockholm, fortsätter Jesper Göransson angående det fjärde kvartalet samt helåret 2019.

Under det gångna helåret produktionsstartade Peab 2.067 bostäder (2.213) samt sålde 2.709 enheter (1.825). 

Totalt sett bedömer Peab att bostadsbyggandet i Sverige fortsätter att minska under 2020 för att därefter plana ut under 2021, enligt 
vd-ordet i bokslutskommunikén. Även i Finland väntas bostadsbyggandet minska under 2020 samt också under 2021.

”Marknaden för ombyggnation av bostäder i Finland är gynnsammare”, skriver Jesper Göransson. 

I Norge väntas bostadsbyggandet plana ut under 2020, efter en minskning under 2019. Därefter väntas tillväxt 2021.

Prognoserna för anläggningsmarknaderna anges vara ”goda” i både Sverige och Norge med bedömning om tillväxt under 2020.

Nyhetsbyrån Direkt


PEAB: RÖRELSERESULTATET BLEV 755 MLN KR 4 KV:

  • Byggbolaget Peabs rörelseresultat blev 755 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. 
  • Nettoomsättningen blev 15.312 miljoner, mot väntade 15.117 miljoner.
  • Orderingången uppgick till 12.096 miljoner kronor under kvartalet, mot väntade 12.724 miljoner.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 4:20 kronor per aktie för helåret 2019 (4:20). Här var väntat 4:33 kronor.
  • Vidare föreslår styrelsen extra utdelning i form av att dela ut samtliga aktier i ett nybildat bolag innehållande bolaget helägda färdigställda kommersiella fastigheter.
  • Peab bokslutsrapport presenterades tidigare än vad som var kommunicerat.

Relaterade artiklar

Peab anlitas när akutsjukhuset byggs om
Ökad omsättning för Peab
Bytesaffär klar mellan Obos och Peab
Ny uthyrningsansvarig till Peab Fastighetsutveckling i väst