Nyheter

”God bostadsförsäljning i alla tre länder”

Byggkoncernen Peab har inom sin projektverksamhet en god försäljningsnivå i samtliga tre länder där det utvecklar bostäder.
Det framgår av bokslutet för 2019.

Vid årsskiftet hade Peab 4.616 bostäder i produktion och 69 procent var sålda mot 5.309 enheter respektive 68 procent sålt i slutet av september. Antalet återköpta bostäder i egen balansräkning ökade under kvartalet till 253 stycken (169).

Under det fjärde kvartalet startades produktion av 538 bostäder medan 755 bostäder såldes, mot 522 respektive 695 enheter under kvartalet före.

– I den egenutvecklade bostadsutvecklingsproduktionen har vi under året legat på en produktionsstartsnivå om cirka 500 till 600 enheter per kvartal, vilket jag tycker varit en lagom och bra nivå, säger vd:n Jesper Göransson i en inspelad kommentar.

Han anser att produktionerna varit bra geografiskt spridda under året mellan länderna Sverige, Norge och Finland.

– Vi säljer bra, 755 enheter i detta kvartalet och vi säljer bra i alla tre länder. På Stockholmsmarknaden ser vi en ökad aktivitet och det har vi gjort successivt under året. Även i detta kvartal sålde vi bra i Stockholm, fortsätter Jesper Göransson angående det fjärde kvartalet samt helåret 2019.

Under det gångna helåret produktionsstartade Peab 2.067 bostäder (2.213) samt sålde 2.709 enheter (1.825). 

Totalt sett bedömer Peab att bostadsbyggandet i Sverige fortsätter att minska under 2020 för att därefter plana ut under 2021, enligt 
vd-ordet i bokslutskommunikén. Även i Finland väntas bostadsbyggandet minska under 2020 samt också under 2021.

”Marknaden för ombyggnation av bostäder i Finland är gynnsammare”, skriver Jesper Göransson. 

I Norge väntas bostadsbyggandet plana ut under 2020, efter en minskning under 2019. Därefter väntas tillväxt 2021.

Prognoserna för anläggningsmarknaderna anges vara ”goda” i både Sverige och Norge med bedömning om tillväxt under 2020.

Nyhetsbyrån Direkt


PEAB: RÖRELSERESULTATET BLEV 755 MLN KR 4 KV:

  • Byggbolaget Peabs rörelseresultat blev 755 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. 
  • Nettoomsättningen blev 15.312 miljoner, mot väntade 15.117 miljoner.
  • Orderingången uppgick till 12.096 miljoner kronor under kvartalet, mot väntade 12.724 miljoner.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 4:20 kronor per aktie för helåret 2019 (4:20). Här var väntat 4:33 kronor.
  • Vidare föreslår styrelsen extra utdelning i form av att dela ut samtliga aktier i ett nybildat bolag innehållande bolaget helägda färdigställda kommersiella fastigheter.
  • Peab bokslutsrapport presenterades tidigare än vad som var kommunicerat.