Nyheter

”Godtyckliga miljökrav ett hot mot klimatomställningen”

Thomas Bengtsson, vd Woodsafe. Foto: Susanne Bengtsson

Att ställa hårda miljökrav är nödvändigt för att vi ska klara av att ställa om till ett hållbart samhälle. Men de godtyckliga miljökrav som bedömningsföretag i byggbranschen använder riskerar att urholka förtroendet för processen, skriver Woodsafes vd Thomas Bengtsson.

För byggbranschen innebär klimatkrisen en stor utmaning, eftersom den tillsammans med fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Beräkningar visar att den totala klimatpåverkan från byggprocesser i Sverige ligger i samma storleksordning som utsläppen från alla Sveriges personbilar, och mer än vad alla lastbilar och bussar genererar.

Ett konkret sätt att minska byggbranschens klimatpåverkan är att bygga mer i det enda förnybara byggmaterial vi har att tillgå, det vill säga trä. Träbyggnader fungerar dessutom som en koldioxidsänka, eftersom de binder upp kolet i träet för lång tid framöver. Genom att brandskyddsimpregnera trämaterial för byggbranschen gör vi det möjligt för byggbranschen att bygga mer i trä och därmed minska sin klimatpåverkan.

Många fastighetsägare använder sig av specialiserade bedömningsföretag för digital information om byggprodukter och vad dessa innehåller. Det har nu blossat upp en debatt om att en del bedömningsföretag lägger helt egna gränsnivåer vid bedömning av vissa ämnen och kemikalier, gränsnivåer som är mycket mer långtgående än vad forskning stödjer. Här går med andra ord bedömningsföretagets ideologiska värderingar före.

För att vi ska klara klimatomställningen krävs att alla är med på tåget. Det betyder också att leverantörer, inköpare och fastighetsägare måste kunna förlita sig på att de bedömningar som görs ser till den långsiktiga hållbarhetsaspekten och inte enbart vilka halter av kemikalier som finns i produkten. Annars riskerar vi att urholka förtroendet för den omställning som sker inom byggbranschen.

Vi välkomnar givetvis hårda miljökrav baserade på vetenskap och kända fakta. Men miljökrav baserade på ideologiska grunder snarare än forskning riskerar att få motsatt effekt än vad de är avsedda för.

Vi menar att de rådande certifieringssystemen Breeam, GreenBuilding och Leed, i kombination med EU:s rådande gränsnivåer för farliga kemikalier inom REACH-förordningen och CLP-förordningen håller mycket hög kvalitet ur klimat- och miljöperspektiv. En bedömningsprocess som baseras på dessa vedertagna gränsnivåer blir inte bara pålitlig, den följer även forskning och kända fakta.

En bedömningsprocess baserad på ideologi framför vetenskapliga rön riskerar att leda till att byggföretag, kommuner och regioner gör produkt- och materialval på felaktiga grunder. Det riskerar att skada mer än det hjälper klimatomställningen.

Om vi ska klara klimatomställningen måste vi jobba tillsammans i branschen. Genom att bygga mer i trä har vi möjlighet att minska klimatutsläppen. De ideologiskt baserade miljökrav som vissa bedömningsföretag gör i dag ställer riskerar därför att motverka sitt eget syfte.

Thomas Bengtsson, vd Woodsafe