Nyheter

Godtyckligt om faror på taket

Här arbetar en ställningsbyggare utan fallskydd. Men två inspektörer på Arbetsmiljöverket bedömer situationen olika. ”Det går inte att ställa absoluta krav på ställningsbyggare att ha fallskydd i ett sådant här läge”, säger en inspektör.

Byggvärlden visar bilden för en arbetsmiljöinspektör i Linköping: – Den visar på ett livsfarligt arbetssätt, som strider mot de formella regler som finns, säger hon. Men en inspektör i Stockholm reagerar på ett annat sätt: – När jag började här fick jag höra att det fanns ett domstolsavgörande längre tillbaka i tiden som innebär att det inte går att ställa absoluta krav på att ställningsbyggare ska ha fallskydd i ett sådant här läge, när det är alldeles klarblå himmel, och säkert torrt och skönt, säger han. Det domstolsavgörande som ligger bakom Stockholmsinspektörens bedömning är ett gammalt beslut som Arbetarskyddsstyrelsen tog i oktober 1998. Ett Uppsalaföretag hade överklagat Yrkesinspektionens förbud att arbeta på hög höjd utan fallskydd. Arbetarskyddsstyrelsen ändrade Yrkesinspektionens förbud till att endast gälla då ställningslaget är halare än normalt på grund av is, snö, frost eller väta. Linköpingsinspektören säger att hon skulle utfärda ett omedelbart förbud mot företaget om hon såg en situation som på bilden ute på en inspektion. Stockholmsinspektören däremot säger att inspektörerna visserligen kan ställa krav på fallskydd i liknande situationer, men att Arbetsmiljöverket då inte skulle vinna i domstol om kravet överklagades. Men ställer du krav på fallskydd på ställningsbyggare när det är vackert väder?</b> – Nej, det gör jag inte. Men jag måste se helheten för att bilda mig en uppfattning. Jag har satt förbud på ställningsbyggare som har gjort det här i strålande solsken om de i övrigt har visat att de inte har respekt för säkerheten, säger Stockholmsinspektören. Men Stockholmsinspektören är fel ute, enligt Åke Norelius på Arbetsmiljöverkets avdelning för regelarbete och expertstöd. Han bedömer att det gamla beslutet från 1998 inte har någon principiell betydelse i dag. – Det som gäller nu är att man ska ha personlig skyddsutrustning eller skyddsräcke. Han tycker inte att det är bra om inspektörerna bedömer en situation på olika sätt, och ska ta upp saken på ett möte. – Det är något vi jobbar med, att vi ska göra likartade bedömningar av likartade risker, säger Åke Norelius. Boel Callermo, chef för Arbetsmiljöverkets avdelning Mitt, tycker inte att det är tillfredsställande att inspektörerna har gjort olika bedömningar av läsarbilden. – En likartad situation ska bedömas på ett likartat sätt, säger hon. Men hon tycker inte att man kan dra för stora växlar på bedömningen av en ögonblicksbild eftersom den innehåller alltför knapphändig information.