Nyheter

Gör om, gör rätt och gör mer

Thor Jonsson, Verksamhetsområdeschef på ID06 AB.

Samtidigt som myndigheter och branscher ställer höga krav på att företag skall följa lagar och regelverk, bidrar inte myndigheter så aktivt de borde med möjligheten att hämta in information som krävs för att följa olika regelverk. Det skriver Thor Jonsson, verksamhetsområdeschef på ID06 AB, i en debattartikel.
Nu senast har Skatteverket sekretessbelagt ytterligare information, vilket innebär att blå filen (Begäran/Svar Offentliga uppgifter (SKV 4820), uppgifter om bland annat saldo och in- och utbetalningar på skattekontot, inte längre kan lämnas ut. Skatteverket lämnar inte heller längre ut uppgifter om obetalda skatter som lämnats över till Kronofogden. Det har alltså försvårats för företag att följa upp en blivande eller befintlig leverantör.

Skatteverkets agerande är dessvärre inte en isolerad händelse, utan vi möter liknande svårigheter i kontakten med andra myndigheter när det gäller att underlätta för företag att göra rätt.

På ID06 är vårt uppdrag tydligt. Vi skall underlätta för att företag på ett enkelt sätt skall kunna göra rätt och väsentligen försvåra för aktörer som fuskar och seglar under skatteradarn och vi gör det utan vinstkrav. Vinsten för ID06 och dess ägare är en sund konkurrens där seriösa företag kan växa och skapa trygga vita anställningar.

Ett område som är svårt att kontrollera är om ett företag sköter sina skatteinbetalningar sett till antalet individer som arbetar i företaget. ID06 är intresserade av antalet personer anställda av ett företag kopplat till den inbetalda arbetsgivaravgifter, så att vi på ett enkelt sätt kan kontrollera att allt är korrekt.

Vi gör kontrollerna idag, men verktyget är trubbigt då det inte går att koppla inbetald skatt för antal individer till en specifik arbetsplats. Vi kan göra ett överslag på totalt antal anställda, men det ger ingen korrekt bild. Visst hittar vi företag som vi kan konstatera fuskar, bl.a. genom att de har fler ID06-kort än antal anställda på företaget. Men det räcker inte.

Vi skulle kunna göra detta mycket bättre och säkrare via informationsutbyte mellan oss och myndigheter, självklart i enlighet med GDPR. Seriösa företag vill ha; kontinuerlig överblick och kontroll över att deras leverantörer sköter sig, den enskilde individen vill kunna säkerställa att de arbetsrättsliga villkoren är uppfyllda och att skatt betalas in korrekt. Även samhället i stort vill veta att lagar och regler efterlevs.

Ett annat område som är komplext att kontrollera och följa upp är regelefterlevnad är utländska individer och företag. Här finns flera regelverk som individer och företag från utlandet skall följa, där det ställs krav på svenska företag att kontrollera så att reglerna följs. Det är allt från utstationering, A1 intyg, 183 dagars regler, samordningsnummer och ytterligare andra regelverk. Det finns dessutom regelverk för individer i asyl som yrkesarbetar. Inte heller dessa regelverk är helt lätta att kontrollera på ett effektivt och säkert sätt.

Det är en svår utmaning att följa upp alla regelverk, underlätta för seriösa företag och kraftigt försvåra för oseriösa aktörer, utan att inhämta information på ett systematiserat sätt från olika myndigheter. Förlorarna är enskilda individer, de seriösa företagen och Sverige som välfärdsstat.  

Resursbrist och brist på IT-stöd är några av orsakerna till att myndigheter inte hanterar frågor om informationsutbyte. Det finns även en rädsla bland myndigheter att bryta mot GDPR och GDPR anges som en anledning till att inte dela information, ibland utan någon djupare analys för att göra det enkelt för sig.

I vårt avtal med samtliga individer anslutna till ID06-systemet har vi rätt att inhämta uppgifter om individer från myndigheter, t. ex om att du innehar arbets- eller uppehållstillstånd eller uppgifter i utstationeringsdatabasen.

Om vi i Sverige menar allvar med social hållbarhet och menar allvar med att vi inte vill se socialt utnyttjande, måste myndigheter hjälpa till och aktivt underlätta.

På ID06 bygger vi funktioner som underlättar för företag att göra rätt och försvårar för företag att fuska. Många delar av det vi gör räcker, men i vissa fall skulle stödet kunna bli än mer verkningsfullt om myndigheter ville samarbeta, både sinsemellan och med oss.

Så istället för att skylla på GDPR uppmanar jag myndigheter att göra om och göra rätt för sund konkurrens på schyssta villkor, så att vi alla aktivt och påtagligt kan bidra till att förhindra osund konkurrens och utnyttjande av människor som obeskattad arbetskraft utan trygghet.

Thor Jonsson
Verksamhetsområdeschef på ID06 AB