Nyheter

Gör plats åt dig själv, chef

Chefer har för höga förväntningar på sig själva. Den som ständigt sätter andras behov före sina egna riskerar att knäcka sig, varnar ledarskapskonsulten.

Krisen har gjort chefsjobbet mycket tuffare. Det tycker 56 procent av de tillfrågade i chefsorganisationen Ledarnas Chefsbarometern. I den danska motsvarigheten vittnar en tredjedel om att de behövt söka rådgivningshjälp som en följd av de oroliga tidernas hårdare krav.

Det ligger i chefsrollen att sätta verksamheten, medarbetarna och kunderna i främsta rummet. Det är positivt med ansvarskänsla och plikttrogenhet. Men man måste också tänka på sig själv, det är en förutsättning för att kunna leda andra.

– Jag träffar många chefer och upplever att de inte sällan har orealistiska förväntningar på sig själva, mycket högre än vad omgivningen har. Vi vill alla göra ett bra jobb, men man måste kunna sätta gränser. Det handlar till viss del om självdisciplin, säger Anki Udd, ledarskapskonsult på Ledarna.

Hon har en åtgärdslista i fem punkter för chefer, som glömmer bort att tänka på sig själva.

1. Avsätt tid för reflektion. Boka en fast tid i almanackan. Se till att ta tiden i anspråk också, det är lätt att bli knuffad av banan. Gör noteringen även i den elektroniska almanackan, om ni har en sådan, så att alla vet att du är upptagen. Fundera över vad som har gått bra och dra lärdom av det, så att du inte stirrar dig blind på problemen.

2. Skaffa stöd. Som chef är du bollplank för många andra, men du behöver ett du med. Har du tur har du en egen chef att ventilera frågorna med, annars får du skaffa en mentor eller coach på annat håll. Återkoppling är viktigt för chefen också.

3. Koppla ur. Tillgänglighet är viktigt, men det måste inte vara 100 procent av tiden. Särskilt viktigt att komma ihåg i semestertider.

4. Välj chef. Det är kanske inte aktuellt just nu, men nästa gång du byter jobb ska du intervjua den tilltänkta chefen. Relationerna till chefen är avgörande för hur du mår som chef. En dålig relation kan förvandla dig till cyniker.

5. Agera konsult. Ta inte över medarbetarnas problem, en fälla som chefer jättelätt går i, man vill ju vara hygglig och hjälpa till. Nöj dig med att lyssna och coacha medarbetaren till att själv lösa problemet.

– Det finns ett talesätt: när medarbetaren lämnar rummet, se till att apan följer med, säger Anki Udd. Apan, problemet, får inte skutta över till din axel.