Nyheter

Göteborg kartlägger risken för ras

Liksom Malmö och några andra städer börjar Göteborg förbereda sig för framtida klimatförändringar.

Konsultföretaget Sweco har fått i uppdrag kartlägga ”släntstabiliseringsförhållandena” på flera olika platser i kommunen. Syftet är att ”anpassa staden till klimatförändringar genom att förebygga skred och olyckor”, enligt ett pressmeddelande från Sweco.

– De senaste årens rapporter om klimatförändringar och ökad nederbörd har aktualiserat risken för skred med materiella skador och olyckor.

Göteborg tar nu ett grundligt grepp om frågan, säger Urban Högsta, geotekniker på Sweco och den som ansvarar för kartläggningen.