Nyheter

Göteborgare får klotterplank i 3D för att styra stadens planer

Göteborgs stad lanserar en världsunik 3D-webbtjänst där invånare bjuds in att bidra med idéer och förslag på stadsplaneringen. På stadens hemsida, i projektet som heter ”MinStad” kan nu göteborgare i 3D skapa förslag till förändringar med bästa spelteknik. Skillnaden mot spel är att MinStad har ett seriöst syfte. Stadsbyggnadskontoret vill öka dialogen med stadens invånare och inspirera till deltagande i planeringen.

Besökaren kan enkelt navigera i en 3D-modell av staden och göra förändringar. Det går att platta till hus, höja eller sänka marknivån, lägga in enkla klossar med förslag på nya byggnader eller lägga in nya 3D-modeller. Det går också att enkelt markera en punkt eller en yta och förklara sina idéer i text. Spridningseffekten är stor genom  att tjänsten är integrerad med Facebook och kan spridas via andra sociala medier. Användare kan där  gilla och kommentera de inkomna förslagen.

”Min Stad är tänkt som ett klotterplank för göteborgarna där man kan fritt ventilera sina idéer. Vi vill med MinStad öka dialogen med stadens invånare kring utvecklingen av vår stad. Engagemang ökar förutsättningarna till att vi tar de hänsyn som är viktiga staden och att vi får bättre stöd för våra förslag. En annan aspekt är att vi med webben kan nå ut till personer som sällan kommer till utställningslokaler och möten för planeringsprojekt. Barnfamiljer och andra personer med hektiskt dagsprogram kan nu klottra och kommentera sent på kvällarna. Barn och ungdomar kommer att attraheras då de snabbt känner igen sig från sina spel. ”säger Eric Jeansson, GIS-chef på stadsbyggnadskontoret.

 ”Önskan är att det blir så många förslag så att systemet kraschar. Då har vi verkligen lyckats.” säger Stadarkitekt Björn Siesjö skämtsamt

Göteborgs Stads ”MinStad” baseras på CityPlanner, en webblösning från svenska bolaget Agency9. CityPlanner är en global molntjänst för att visualisera byggnads och infrastrukturprojekt på webben för att informera och samarbeta i projektteam samt att publicera projekt externt för allmänheten.  Tack vare Agency9:s lösning kan det som tidigare krävde arbetsstationer och specialprogramvara enkelt nås av alla via webben.

”3D är väldigt hett och vi märker av ett stort intresse. Göteborgs Stad har visat stor innovativ förmåga att med oss skapa detta nya kommunikationssätt för Invånarna kring stadsutveckling. Göteborg och Norrköping, som nyligen också lanserade ett projekt med medborgarkommunikation sätter en ny standard internationellt inom detta område och många städer studerar dessa exempel.” säger Khashayar Farmanbar, vd på Agency9.

Se MinStad: minstad.goteborg.se