Nyheter

Göteborgs nya arena anmäls

Bygget av Göteborgs Nya Arena. Foto: Susanne Bengtsson.

Ett antal anonyma tipsare misstänker att allt inte gick rätt till när Göteborg stad skrev kontrakt för bygget av den nya multisportarenan.
De har därför gjort en anmälan till åklagare och Konkurrensverket.
Kommunen menar inte att de gjort något fel.

Tipsarna anser att ett eller flera förtäckta och upphandlingspliktiga byggentreprenadkontrakt har träffats mellan Göteborgs Stad och Sefa Byggnads AB, numera Serneke AB, det vill säga att detta har skett utan lagenlig annonsering.

– Vi anser att allt gått rätt till och vi har inte kringgått lagen om offentlig upphandling eller gjort någon förtäckt byggentreprenad. Vi känner ingen oro eller några bekymmer över den anmälan som gjorts, säger Martin Öbo, biträdande fastighetsdirektör Göteborgs Stad.

Efter tipset har Konkurrensverket begärt in kopior på de avtal som Göteborgs Stad, eller något av de kommunala bolagen, ingått med leverantörer med anledning av projekteringen eller uppförandet av Göteborgs nya arena.
Konkurrensverket vill även ha svar på flera frågor om projektet, bland annat hur Göteborgs Stad har varit eller är delaktiga i projektet, om de kommer att hyra eller äga någon del av arenan och vilka synpunkter de har på det som anförs i tipset.

Göteborgs stad har svarat bland annat att såvitt de känner till har inga kommunala bolag varit eller är delaktiga vid uppförandet av arenan, att inga kommunala bolag kommer att äga eller hyra någon del av nya arenan.

I anmälan skriver tipsarna också att det varit svårt att få fram handlingarna från kommunen.

– Det ser ut som om vi skulle undanhålla något, men det gör vi absolut inte. Det är offentliga handlingar och vi har helt enkelt inte fått frågan om att lämna ut dem. Det finns ingen fråga som kommit in skriftligen och vi har pratat med alla som möjligen kunnat få en muntlig förfrågan.

Konkurrensverket ska nu gå igenom det svar de fått från Göteborgs stad. Därefter tar de ställning till om ärendet ska avskrivas eller om de går vidare med det.

Anna Sjöström