”Gott ledarskap nödvändigt för byggbranschen”

”Gott ledarskap nödvändigt för byggbranschen”
För ett år sedan inledde Stockholms Byggmästareförening ett samarbete med företaget Business Leader International (BLI) för att utveckla ledarskapet hos chefer i föreningens medlemsföretag. I dagarna diplomerades de första kursdeltagarna.
För ett år sedan inledde Stockholms Byggmästareförening ett samarbete med företaget Business Leader International (BLI) för att utveckla ledarskapet hos chefer i föreningens medlemsföretag. I dagarna diplomerades de första kursdeltagarna. Nu ska de forma framtidens byggbransch.

Byggbranschen är under ständig utveckling vilket ställer nya krav på ledarskapet. Förra året inledde Stockholms Byggmästareförening och BLI ett samarbete för att få fler chefer att satsa på utveckling av sin ledarroll. BLI:s kurs är skräddarsydd för byggbranschen och löper under ett år. Idag diplomeras de 25 första kursdeltagarna.

– Ett framgångsrikt ledarskap har stor betydelse för alla byggföretag, men också för branschen som helhet, i synnerhet nu med framtida generationsväxlingar att ta hänsyn till. Många av våra medlemmar möter tuffa utmaningar i sitt ledarskap och BLIs kursprogram ger mycket goda förutsättningar att hantera dessa, säger Elisabeth Martin, vd på Stockholms Byggmästareförening. 

Målet med BLI:s ledarprogram är att ge kursdeltagarna praktiska verktyg och personlig trygghet i sitt ledarskap i det dagliga arbetet. Under cirka ett års tid har de därför fått utbildning i såväl grundläggande ledarskap som kundbemötande men också personlig utveckling. 

– Min förhoppning är att byggbranschen, även de mindre byggföretagen, ser utbildning i ledarskap lika viktigt som utbildning i andra fackområden, som till exempel entreprenadjuridik. Att de ser vilken skillnad det kan skapa för produktivitet och lönsamhet, säger Hans O Jacobsson, vd på BLI. 

Diplomeringen av kursdeltagarna sker på Sällskapet i Stockholm.

Relaterade artiklar

Ny rapport belyser platschefens roll – skrivbordsarbetet ökar
Stressen har ökat bland chefer
Fem byggchefer på Ledarnas framtidslista
Var femte chef ser fördelar med krisen