Nyheter

Grannar protesterar mot NCC-planer

NCC vill starta en anläggning för lagring av schaktmassor i Halmstad. Men anläggningen är tänkt att ligga nära en skola och planerna väcker stor oro hos grannarna.

NCC vill mellanlagra och sortera överskottsmassor samt krossa massor och flisa stubbar på fastigheten Kemisten 2 i Halmstad. En anmälan om miljöfarlig verksamhet har lämnats till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Men grannarna är inte glada över NCC:s planer. En granne har skrivit till kommunen och oroar sig över tunga lastbilstransporter nära skolan där barn vistas. Andra grannar oroar sig för damm och bullerproblem.

– Det är konstigt att lägga en sådan station nära en skola, säger grannen Ola Kadefors till Hallandsposten.
Både bostadshus och skola ligger cirka 20 meter från fastigheten Kemisten 2.

Men NCC anser att Kemisten 2 är den lämpligaste platsen ur miljösynpunkt. I en skrivelse till kommunen påpekar företaget att en så central placering av anläggningen skulle leda till ökad återvinning av överskottsmassor och en minskning av onödiga transporter.

Men miljö- och hälsoskyddskontoret går på grannarnas linje. Kontoret föreslår att nämnden beslutar att NCC inte får öppna anläggningen på platsen eftersom det finns betydande risk att grannar och skolbarn blir störda av buller och damm.

Nämnden ska ta ställning i ärendet den 8 oktober.