Nyheter

Grön lunga renar luften

Kvisselbyhuset består av 48 bostadsrätter: flest trerumslägenheter och några tvårummare. Bild: Kvisslebyhuset.

Kvisslebyhuset, söder om Sundsvall, ska bli en grön lunga i staden.
Huset ska få klimatneutral drift, sedumtak som absorberar nederbörd och en innergård med växter som renar luften i samtliga bostäder
.

Huset består av två lamellhus med totalt 48 bostadsrätter. En inglasad innergård binder samman de två huskropparna, som är på fem respektive fyra våningsplan.

I innergården kommer det att finnas grönskande växter. Frånluften från lägenheterna går ut i dit och växterna omvandlar koldioxid till syre och renar luften som sedan går tillbaka in i bostäderna. All luft recirkuleras i ett slutet system utan tillförsel av ny luft utifrån.

– Vi jobbar på samma sätt som naturen själv. Kan växterna rena luften på jorden, kan de göra det här inne också. Man behöver inte krångla till det, säger Åke Mård, på MRD Bygg AB, som är byggherre i projektet.

Kvisslebyhuset ska bli klimatneutralt i sin drift. En geoenergilösning med bergvärme och värmepump försörjer fastigheten med värme och varmvatten. Solceller ger solel och värmer borrhålen under sommartid.
Överskottsenergi från lägenheterna återvinns och kylning av innergården sker med separat ventilation samt bergskyla under sommaren.

På taket planteras sedum och stora delar av nederbörden används också för bevattning av växterna i innergården.

– Resultatet är att Kvisslebyhuset belastar dagvattenledningarna med 40 till 50 procent mindre vatten än andra fastigheter. Sedumtaket tar också upp och binder föroreningar i luften, isolerar fastigheten samt har en bullerdämpande effekt.

Huset kommer att uppföras med en typ av byggelement, kallad Koljern, som kombinerar både isolering och bärförmåga, en teknik som Åke varit med och utvecklat.

– Man måste tänka nytt. Vi vill visa att det finns alternativ till betong, säger Åke Mård.

Alla 48 lägenheterna är bokade och han räknar med byggstart under våren och inflyttning i början av 2017.