Byggprojekt

Gröna terrasser i expansiva Hyllie

Hyllie Terrass blir ett av landets första klimatneutrala kontorsbyggnader. Foto: Henrik Ekberg
Hyllie Terrass blir ett av landets första klimatneutrala kontorsbyggnader. Foto: Henrik Ekberg

Hyllie Terrass ska bli en av landets första klimatneutrala kontorsbyggnader. Det är också där utmaningen ligger för Skanska.
– Varje materialval vi gör påverkar, man får tänkta till vid varje inköp. Men det är roligt, säger produktionschef Björn Andersson.

Om ett år kommer det tolv våning höga kontorshuset i Hyllie, strax söder om Malmö, att stå klart. De spektakulära terrasserna, som vetter ut mot söder, tycks egentligen bara sakna de gröna växterna som syns på Cobe Arkitekters illustrationer.

–  Just nu jobbar vi med stomkomplettering. I till exempel de nedre planen har gipsskivor satts upp och målningsarbeten pågår, både utvändigt och invändigt, samtidigt som kakelsättarna är i full gång. I de övre planen pågår installationer och snart ska markkillarna börja lägga trall på terrasserna, berättar Björn Andersson.

Björn Andersson, produktionschef på Skanska.

Grundläggningen – en utmaning

Vi träffas i Skanskas bodetablering ett hundratals meter söder om byggarbetsplatsen. Bakom oss ståtar Bunkeflos kyrka och runt om helgedomen ligger några villor utspridda. För inte så många år sedan låg det lilla samhället verkligen ute på landet. Nu är man granne med en av landets mest expansiva stadsdelar. Ett av de mer uppmärksammade projekten på senare tid i denna stadsdel är Skanskas Hyllie Terrass, som blir ett av landets mest klimatsmarta kontorshus. Byggnaden byggs enligt certifieringen Leed Platinum och arbetsmiljö-certifieringen Well Gold. Det mest krävande är dock NollCO2 som är en påbyggnadscertifiering till Leed och som Hyllie Terrass fungerar som pilotprojekt för. Inte minst grundläggningen var en utmaning, enligt Björn Andersson.

– Normalt sett bygger man en jämntjock platta, men för att minimera betongen som kostar mycket koldioxid, så har vi fått bygga grundsulan i olika nivåer. Vi har gått från 400 millimeter till 500 och 600, helt beroende på hur mycket den ska klara av att bära. Även armeringsjärnet är valt med omsorg och det vi använder är tillverkat på det mest hållbara sättet. Vilket samtidigt betyder att det inte är så billigt.

Återvunnet material

Den gjutna källaren är spontad i två nivåer; den ena för den lite djupare teknikkällaren och den andra för P-garage. Som isolering till källaren har man använt återvunnen cellplast.

– Återvunnet material är bra, det tjänar man mycket koldioxid på. Allt som vi gör dokumenteras i EPD:n (Environmental Product Declaration) så det blir mycket administrativt. Men det har vi anställt en särskild person för. Ska till exempel en takarmatur sättas upp krävs det att man räknar ut hur mycket koldioxid som släpps ut från att den tillverkas till att den sitter på plats, berättar Björn Andersson.

Ett annat exempel är planken som läggs mellan våningsplanen allt eftersom hisschaktet gjuts. Dessa kasseras normalt sett efteråt, men inte i ett NollCO2-projekt.

–  De ska användas till möbler i entrén. Vid ett sådant här projekt tänker man ständigt på hur det använda materialet under byggprocessen kan återanvändas.

Risk för skador

Betongen som används är Sydstens klimatförbättrade betong. Hyllie Terrass byggs med en prefabricerad betongstomme från Lettland med en så kallad sandwich-fasad, där två betong-element omsluter isoleringen. En annan utmaning med kontorshuset är terrasserna med de stora fönsterpartierna och de gröna växterna som ska frodas i söderläget.

–  Det handlar om att få dem täta och utmaningen ligger i att det är så många steg innan terrasserna är klara. Det ska läggas jord och sen planteras på terrasserna, plåtslagaren ska göra sitt jobb runt de stora fönstren, sen ska vi bygga trädäck. Under det här arbetet finns det hela tiden risk för skador som kan göra att det läcker in, säger Björn Andersson.

Terrasserna utformas som baljor med betongsarg runt om. De ska sedan bevattna sig själva, vattnet kommer att rinna från tolfte våningsplan ner genom alla terrasser. Från början var tanken att använda sedum-tak, men den idén är nu utbytt mot solpaneler eftersom det fanns en brandrisk med kombinationen sedum och solpanel.

–  Solpanelerna ska sättas upp ganska snart så att vi kan använda solel som byggström under resterande byggtid. Där samarbetar vi med Eon, säger Björn Andersson.

Flyttar in själva i tre plan

Växterna kommer att planteras under hösten och tidig vår beroende på hur väderkänsliga de är. Den korrugerade vita betongfasaden, som har gjutits på plats i silikonformar, kommer att bidra till att huset sticker ut ytterligare.

– Den skiftar färg beroende på hur ljuset träffar ytan. När solen går upp har den en färg och när solen går ner en annan.

Bygget av Hyllie Terrass påbörjades 2020 och i mars nästa år ska fastigheten lämnas över. Ännu är inte allt uthyrt, men Skanska själva flyttar in på våning fyra, fem och sex. På plan ett blir det utrymme för 250 cyklar, omklädningsrum, reception och konferensrum. Eventuellt även restaurang och gym. Skanska kommer även att ha en bo-butik i entréplan. De två översta planen är tingade av AAK, som arbetar med växtbaserade oljor, liksom en del i våning två. För övriga plan finns det intressenter, enligt Björn Andersson, som under byggnationen har känt av effekter av pandemin i form av anställdas frånvaro och sena leveranser.

– Vad gäller kriget i Ukraina så har vi hittills inte påverkats direkt, förutom att transporterna har blivit dyrare samt visst material, som stenull och rostfritt stål.