Nordbygg

Grönare miljonprogram ska skynda på renoveringstakten

Madeleine Nobs, chef, hållbar affärsutveckling på NCC talade om behovet av grönare områden vid miljonprogrammen. Foto: Henrik Ekberg
Madeleine Nobs, chef, hållbar affärsutveckling på NCC talade om behovet av grönare områden vid miljonprogrammen. Foto: Henrik Ekberg

Renoveringsbehovet är stort i landet, inte minst av miljonprogrammen. Men även utrymmet mellan betonghusen behöver ses över, enligt Madeleine Nobs, chef hållbar affärsutveckling på NCC.
– Jag tror det är oerhört viktigt att göra det grönare vid miljonprogrammen.

Tisdagseftermiddagen på Nordbygg Talks-scen ägnades uteslutande åt renovering.

– Vi vill lyfta renoveringsbehovet från nybyggandet, sade Dennis Johansson, föreståndare på Nationellt Renoveringscentrum som arrangerade tillställningen.

Hur hyresgäster påverkas

Syftet med eftermiddagen var att lyfta fram den kunskap som finns inom byggnadsrenoveringar i landet. Fyra pass avverkades från scenen om hur Sveriges befintliga bebyggelse kan ta stora kliv mot miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Bland annat talade Ulla Jansson från LTH (Lunds Tekniska Högskola) om vägen mot en cirkulär byggindustri och Kaj Granath från Chalmers om hur hyresgästerna påverkas av olika typer av renoveringar. Chalmers har i en undersökning fokuserat på allmännyttan där man har hört med hyresgäster om hur de upplever renoveringar av deras bostäder. Några preliminära slutsatser presenterades på Nordbygg.

– Bland annat framstår störningar som en viktig faktor att ta hänsyn till och även mindre hyreshöjningar kan vara väldigt problematiskt för ekonomiskt utsatta hushåll. Kortare och mindre omfattande renovering kan vara anledning till flytt, sade han.

Renoverade invändigt men inte utvändigt

Vidare framkom att äldre och sjukskrivna är extra utsatta vid en renovering och renoveringsprojekt definieras generellt av mycket osäkerheter – information som upplevs som otydlig skapar oro.

Men renoveringsbehovet i landet är stort, konstaterade Dennis Johansson.

– Vi har miljonprogrammen, men även många hus som byggdes på 1980-talet. Många är kanske renoverade invändigt men inte utvändigt. Vi vill lyfta renoveringsbehovet från nybyggnationen. Det går till exempel att transformera lokaler till bostäder och efter pandemin är nog behovet inte lika stort av lokaler.  

Betongdjungeln ska bli grön

Madeleine Nobs på NCC talade om att skapa värde mellan husen i miljonprogrammen och ersätta betongen med grönska. Något som man missar i dag, tycker hon.

– Ja, det är inget som man satsar på idag. De boende behöver vistas utomhus för deras hälsa. De vill inte ha nytt kök utan grönska, allmänna ytor och sitta ute och dricka kaffe. Det är både enkelt och behöver inte kosta så mycket. Jag upptäckte det här behovet efter att ha pratat med boende i dessa områden.

Det som brukar benämnas betongdjungeln kommer alltså framöver att bli grönare.

– Jag ser framför mig att landskapsarkitekter och andra kommer att jobba med detta. Det kommer också att skynda på renoveringen av miljonprogrammen och även locka ut andra att bo i dessa områden. På NCC jobbar vi med konceptet, men än har vi inte startat något skarpt projekt, men jag tror mycket på det här.