Nyheter

Grönska på höjden och tvären

Stort fokus har lagts på utemiljön och det gröna taket spelar en huvudroll i byggnadens utformning. Foto: Anna Sjöström.

79&Park håller på att ta form vid Gärdet i Stockholm. 
Det ska bli en terrasserad byggnad med plats 168 lägenheter och som växer diagonalt från två till tio våningar.
Projektet är Oscar Properties tredje nybyggnadsprojekt.

Just nu jobbar cirka 20 man med grundarbete, det pågår borrning och en del betongarbeten.
– I december räknar vi med att kunna ta emot den första leveransen av prefab, säger Per-Ivar Alpmyren, produktionschef, Oscar Properties.

Bakom projektet står Oscar Properties. De bygger för egen räkning, med tanke om att det ska säljas till en framtida bostadsrättsförening. De har också totalentreprenad på bygget, tar själva hand om projekteringen och lägger ut resten av arbetet på delentreprenader. Totalt blir det ett 60-tal olika underentreprenader.
– Schaktning, målning och stomme är redan upphandlade, säger Rikard Wiss, vd Oscar Properties Bygg AB.

79&Park är Oscar Properties tredje nybyggnadsprojekt, övriga två är Tyresö Trädgårdar och HG7. Framöver kommer man att satsa på fler sådana projekt.
– Jag tror att det blir lika många nybyggen som konverteringsprojekt, eller till och med en tyngdpunkt på nybyggen, säger Rikard Wiss.

Att det sker nu är en del av en långsiktig plan.
– Det är en del av vår expandering. Men det har också att göra med att vi kommit över intressanta objekt, säger Rikard Wiss.

79&Park ligger i sydvästläge, vid hörnet mot Gärdet där Stim-huset tidigare låg. Det är ritat av den danske arkitekten Bjarke Ingels, grundare av BIG, Bjarke Ingels Group.
Huset vänder mot gärdesfältet och växer diagonalt, från två våningar i sydväst, till tio våningar. Det är uppbyggt i en pixelstruktur av rumsstora enheter och stor fokus har lagts på grönska. Här kommer att finnas en rik variation av träd, buskar, klätterväxter och blommor från den skandinaviska floran.

2014 vann detaljplanen laga kraft och förra hösten började man arbetet med att riva Stim-huset. I februari i år började själva byggandet. 

Inflyttning beräknas till 2017, men redan nu kan man se hur lägenheterna kommer att se ut eftersom Oscar Properties bygger alltid upp en visningslägenhet tidigt i projektet. I det här fallet har man gjort i ordning en visningslägenhet i Tanken med det är att designavdelningen lättare ska kunna kan välja material, att ha lägenheten som referens i upphandlingar och för att köparna ska kunna se vad de kan vänta sig av slutresultatet.

– Vi låter även alla som ska arbeta på bygget komma in här och ”klämma och känna”. Jag tror att det gör att det är lättare för alla att förstå vad de förväntas leverena och sedan göra det. Att tidigt har en visningslägenhet kan ibland vara lite besvärligt, med tanke på att det pågår ett bygge i närheten eller runt omkring, men det är absolut värt det, säger Rikard Wiss. 

Fakta: 79&Park

  • Består av 168 lägenheter.
  • Den minsta lägenheten är på 37 kvm, den största på 134 kvm. (1 rok – 6 rok)
  • Inflyttning beräknas till 2017.
  • Lägenheterna kommer att kosta mellan 3 och 16 miljoner kronor, cirka.
  • Oscar Properties bygger i egen regi. De har totalentreprenaden, ansvarar själva för projekteringen och lägger ut resten på delentreprenader.
  • Arkitekter är danska Bjarke Ingels Group.
  • I husets gatuplan finns sju kommersiella lokaler, varav en lokal med publik takterrass.

Källa: Oscar Properties