Nyheter

Grönt datacenter byggs i Falun

Eco datacenter i Falun. Bild: SWECO Architects AB/Nordisk Kombination Arkitekter AB.

Falun ska få ett datacenter som går plus när det kommer till koldioxidutsläpp. Bakom projektet står Falu Energi och Vatten och entreprenörföretaget EcoDC AB och enligt dem är det världens första klimatpositiva datacenter.

Bland annat ska överskottsvärmen användas till att värma hus i Falun.

Datacenter är vanligtvis stora miljöbovar eftersom de drar mycket energi och släpper ut värme, men i Falun blir det annorlunda.

– Så vitt vi vet så är det världens första gröna datacenter, säger Jan Fahlén, affärsutvecklare EcoDataCenter.

Centret kommer att ha en effekt på 18 Megawatt och det gröna består bland annat av: certifiering enligt LEED-Platinum, sedumtak, elen till datacentret kommer enbart från förnyelsebar energi och framför allt – datacentret kommer att kopplas in i Faluns energisystem och på så sätt kommer överskottsvärmen från centrets servrar och IT-utrustning att värma Faluns fastigheter via kommunens fjärrvärmenät. På sommaren och när det är varmt kommer spillvärmen från det lokala kraftvärmeverket att användas för att driva maskinerna som kyler datacentret.

– Vi återanvänder energin vilket gör att det blir klimatpositivt. Det vill säga vi kommer att minska koldioxidutsläppen så mycket att sett till årsbasis kommer datacentret att få en positiv inverkan på miljön, säger Jan Fahlén.

Han menar att förutsättningarna för att skapa ett grönt datacenter i Sverige är mycket bra.

– Vi har alla bitar som behövs: här finns bra el, förutsättningar för att bygga miljövänligt och vi har kunskap om IT.

Just nu pågår markarbeten i närheten av Falu gruva, på industriområdet precis vid Falu Energi och Vattens kraftvärmeverk, och totalt ska tre byggnader på sammanlagt 23 250 kvadratmeter uppföras. Den första byggnaden beräknas vara klar att ta emot kunder under första kvartalet 2016.

Upphandlingen på de första markarbetena är ute för upphandling nu och själva byggentreprenaden läggs ut senare.
EcoDataCenter kommer även att uppfylla den högsta möjliga säkerhetsklassificeringen, Tier IV, något bara tolv andra datacenter i världen når upp till. Datacentret ska även skyddas av kraftiga ytterväggar i betong och avancerade larm-, kontroll- och övervakningssystem.