Nyheter

Grönt ljus för Mölnlycke Fabriker

Illustrationskiss över Mölnlycke Fabriker där Wallenstam nu fått klartecken att kunna påbörja byggnationen och utvecklingen av området.
Wallenstam har fått grönt ljus för byggstart av cirka 600 nya bostäder och kan påbörja arbetet med att utveckla Mölnlycke Fabriker till ett attraktivt och centralt beläget område. Det står klart sedan detaljplanen för Mölnlycke Fabriker nu har vunnit laga kraft.

– Det är ett härligt och välkomnande besked att vi nu kan komma igång. I Mölnlycke Fabriker gör vi mer än att bygga hus, utvecklingen här kommer att bidra till cirka 600 nya hem, ge näringslivet och området mer liv och rörelse och dessutom kommer kommuninvånarna få tillgång till en idrottsarena, säger Marina Fritsche, regionchef för Wallenstam, i ett pressmeddelande.

Förberedelsearbetet för området har varit omfattande och inom kort startar nu byggnationen av den första etappen som handlar om cirka 120 hyreslägenheter.

– Vår förhoppning är att kunna välkomna de första hyresgästerna vid årsskiftet 2020/2021. Det handlar om hyreslägenheter som kommer att fördelas genom kommunens bostadskö.

Detaljplanen för Mölnlycke Fabriker är baserad på en överenskommelse mellan Wallenstam och Härryda kommun från 2013. I början av sommaren kom beskedet att mark- och miljödomstolen avslog de överklaganden om detaljplanen för Mölnlycke Fabriker som privatpersoner hade kommit in med. Det fanns möjlighet att under några veckor överklaga domstolens beslut, men nu har detaljplanen alltså vunnit laga kraft och byggnationen kan börja.