Nyheter

Grönt ljus för största passivhuset

Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg. Bild: Region Skåne.

Sveriges största passivhus byggs i Trelleborg. Efter många turer har detaljplanen för Rättspsykiatriskt centrum, RPC, nu vunnit laga kraft eftersom Mark- och miljööverdomstolen fattat beslut om att inte bevilja prövningstillstånd i ärendet.

Diskussionerna om Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg har pågått i tio år, och i fredags kom det positiva beskedet från Mark- och miljööverdomstolen.

– Överklagandena har gällt både platsen vi ska bygga på, verksamheten som ska bedrivas och att vi ska bygga ett eget vindkraftverk på tomten. Men nu är detaljplanen äntligen godkänd och nu går det inte att överklaga mer, säger Mattias Wallin, projektledare på Regionservice som förvaltar och projektleder Region Skånes totala fastighetsbestånd, till Byggvärlden.

RPC i Trelleborg kommer att bli Sveriges största passivhus, och Sveriges enda passivhus med solceller, solfångare, geotermi och eget vindkraftverk, som blir cirka 45 meter högt.  

– Solcellerna ger mest el på sommaren medan vindkraftverket ger jämnare energi både över året och dygnet. Solfångarna på taket täcker hela varmvattenbehovet från april–september. Bygget är energiextremt, säger projektets energikonsult Karin Adalberth, sakkunnig i fukt och lufttäthet – med erfarenhet av 17 passivhus-byggen, i ett pressmeddelande.

Solfångarna på taket täcker hela varmvattenbehovet från april–september. Bygget är energiextremt, säger projektets energikonsult Karin Adalberth, sakkunnig i fukt och lufttäthet – med erfarenhet av 17 passivhus-byggen, i ett pressmeddelande.

Den årliga energibesparingen, främst i form av lägre uppvärmningskostnader, är värd 1,2 miljoner kronor per år med dagens elpriser.

– Driftskostnaden kommer att ligga på tio procent jämfört med konventionella hus då vi kommer ner i en energianvändning på knappt tio kilowattimmar per kvadratmeter, berättar Mattias Wallin. Det gör det här till en ekonomisk byggnad samtidigt som vi får ett jämnt och behagligt inomhusklimat.

Byggstart beräknas till februari-mars 2014 och byggnaden ska vara färdig sommaren 2016. Vilken byggentreprenör som får uppdraget att bygga RPC blir offentligt den 7 januari 2014.

RPC i Trelleborg är en anläggning för högspecialiserad rättspsykiatrisk vård, forskning och utbildning med plats för 51 patienter och 120 arbetsplatser.

Susanne Bengtsson
[email protected]

 

 

 

RPC Trelleborg

·        Sveriges största passivhus med en totalyta på 12700 kvadratmeter

·        Certifieras som Miljöbyggnad nivå guld

·        God lufttäthet, mindre än 0,20 liter per kvadratmeter och sekund

·        U-värde, mindre än 8

·        Återvinner 80 procent av värmen i ventilationsluften

·        Får energi från solfångare, solceller, geotermi och ett eget vindkraftverk