Nyheter

Grönt ljus för Veidekkes detaljplan

Bostadskvarteret intill Kvarntorget i Uppsala har nu fått klartecken. Bild: Veidekke

Veidekke Eiendom har tillsammans med Uppsala kommun tagit fram en ny detaljplan för ett bostadskvarter intill Kvarntorget i Uppsala. Den nya detaljplanen antogs av kommunen redan under 2019 men har vunnit laga kraft först nu, efter att den högsta domstolsinstansen valt att inte bevilja prövningstillstånd för de överklaganden som inkommit.

Beslutet innebär att Veidekke Eiendom ges klartecken att påbörja projektet och målsättningen är att utveckla cirka 80 nya lägenheter med 1-4 rum och kök invid Kvarntorget.

– Vi är naturligtvis väldigt glada över det här beskedet eftersom att det innebär att vi nu kan förverkliga det här projektet. Det kommer att bli ett fantastiskt bostadskvarter vid Kvarntorget med väldigt fina bostäder och vi är övertygade om att det kommer att finnas ett stort intresse från marknaden, säger Åsa Lagerlöf, försäljningschef Mälardalen på Veidekke Eiendom, i ett pressmeddelande. 

Kvarterets högsta hus blir elva våningar högt och de lägre husen blir fem respektive tre våningar höga. De boende kommer att ha tillgång till en gemensam takterrass och en innegård som ramas in av husen.

– Nu arbetar vi med de sista förberedelserna och under hösten kommer vi presentera den slutliga gestaltningen av de nya bostadshusen vid Kvarntorget. Vår ambition är att skapa något som stärker området som helhet och som samtidigt har en tydlig koppling till det som redan finns på platsen sedan tidigare, säger Stefan Lifvergren, projektutvecklingschef på Veidekke Eiendom