Nyheter

Grönt och hållbart arbete i fokus

Panelen bestående av hållbarhetscheferna Anna Denell, Vasakronan, Johan Gerklev, Skanska, Charlotta Szczepanowski, Riksbyggen, och Lena Wennberg, Swedavia diskuterade social hållbarhet. Alexander Ståhle, vd Spacescape och Tekn. Dr i stadsbyggnad var kvällens värd och moderator. Foto: Clara Nordlander Wiberg

Hur kan man skapa social hållbarhet var en av frågorna som diskuterades under Skanskas Gröna vecka.
Fler hyresrätter, bra tillgänglighet, anställa personal med olika bakgrund och se det som en investering och inte ett problem, var några av svaren.

Vid månadsskiftet augusti-september anordnade Skanska Gröna Veckan. Det är en vecka då de har extra fokus på grönt byggande och hållbarhet och aktiviteterna vänder sig till både anställda och kunder.
Social hållbarhet var ett ämne som diskuterades under veckan.

Paul Alarcon, hållbarhetschef för Stockholm stad, definierar social hållbarhet så här:
– Att människor har möjlighet att realisera sina drömmar, att man är en del av samhället och att man är trygg där man bor.

Han ingår också i kommissionen för ett hållbart Stockholm, som på uppdrag av Stockholm stad ska analysera skillnader i livsvillkor i Stockholm och föreslå åtgärder för en jämlik och socialt hållbar stad. De släppte nyligen sin första rapport, Skillnadernas Stockholm. I korta drag visar rapporten att stockholmare i allmänhet mår bra och känner sig trygga, men att det finns stora skillnader mellan olika stadsdelar och grupper av människor och att dagens flyttmönster ökar segregationen.

Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan, Johan Gerklev, hållbarhetschef Skanska, Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef Riksbyggen, och Lena Wennberg, hållbarhetschef Swedavia, möttes i en paneldebatt om social hållbarhet och fick frågan vad de kan bidra med för att skapa just det.
– Vi måste lyssna och identifiera problemen i varje område och projekt. Sedan måste kostnaden läggas in i kalkylerna. Vi måste se social hållbarhet som en investering, inte ett problem, säger Johan Gerklev.

– Jag tror att nyckeln till att komma åt problemen och minska utanförskapet är jobb. Vi måste titta på hur vi kan skapa fler jobb, ha en mera inkluderande arbetsmiljö och hur vi ska se till att kåren av anställda blir mera varierad, säger Anna Denell.

– Vi kan bygga fler hyresrätter. Vi måste också se till att det vi bygger är anpassat för platsen vi bygger på, säger Charlotta Szczepanowski.

– Vår viktigaste uppgift är att se till tillgängligheten i Sverige, så att företag kan få den arbetskraft de behöver. Inom företaget kan vi tänka på att anställa folk med olika bakgrund, säger Lena Wennberg.

I år var tredje året som Skanska arrangerade Gröna veckan.