Grus-Åsa får SVR-priset

Grus-Åsa får SVR-priset
Styrelseproffset och Fia-ordföranden Åsa Söderström Jerring är årets SVR-pristagare.

Varje år delar SVR Samhällsbyggarna ut SVR-priset till någon som har lyft fram och utvecklat samhällsbyggarprofessionen. Årets pristagare heter Åsa Söderström Jerring.

SVR motiverar valet med att hon bland annat har varit drivande i etiska frågeställningar samt i förnyelse- och effektivitetsprocesser. Hon är en kreativ visionär som vågar sticka ut hakan och uppmana till eftertanke. ”Samtidigt har Åsa över tiden bevisat att hon på ett målinriktat och strukturerat sätt levererar resultat. Kort och gott är Åsa en förebild för såväl unga samhällsbyggare som sektorn i stort.”

Grattis, hur känns det?

— Tack så mycket. Det är väldigt hedrande naturligtvis, särskilt med den motiveringen. Det var väldigt många fina ord, men det jag särskilt fäste mig vid var det här med resultat, det tycker jag känns skönt. Man kan arbeta med utvecklingsfrågor på många olika sätt, det är roligt om andra upplever att det har gett resultat, säger Åsa Söderström Jerring.

Vad betyder priset för din fortsatta verksamhet i byggbranschen?

— Jag betraktar priset som ett erkännande för mitt sätt att driva frågor och för de frågor som jag har intresserat mig för och det arbetssätt som jag förordar.

Det vill säga?

— Jag tror att affärer görs av människor och det är i möten mellan människor som väldigt mycket utveckling sker. Jag tror i vår bransch att man måste skapa förutsättningar för att diskutera tillsammans. När det gäller utveckling tror jag mer på det än att driva det i branschorganisationer, som definitionsmässigt driver en delsektors frågor. Det är bättre när leverantörer och byggherrar sätter sig ner tillsammans än om byggherrar och leverantörer sitter var för sig, säger Åsa Söderström Jerring.

Åsa Söderström Jerring är ordförande för nätverket Förnyelse i Anläggningsbranschen samt för Samhällsbyggnadssektorns etiska råd. Hon är också styrelseledamot i JM, Infobooks, Geveko, Rejlerkoncernen, Comfort Sverige Holding, ELU Konsult, Arkitekterna Krook & Tjäder och San Sac.

SVR-priset delades ut under samhällsbyggnadsdagarna i Göteborg i förra veckan. SVR tilldelade samtidigt Anna Åkesson på Bo Klok Housing ett stipendium på 10 000 kronor.

Relaterade artiklar

Ny regionchef på Peab
Forsen anställer ytterligare en gruppchef till Uppsala
Hon ska leda RO-Gruppens nya bostadssatsning
Anna-Lena Öberg Högsta blir ny vd för WSP Sverige