Nyheter

Guld till Luleå Energis huvudkontor

Luleå Energis huvudkontor på Porsön guldklassad. Foto: Bengt Hietaniemi

Luleå Energis huvudkontor på Porsön i Luleå har uppnått certifieringen Miljöbyggnad Guld och blir därigenom den första kontorsbyggnaden i norra Sverige som uppnått denna nivå. 
Byggnaden som färdigställdes i slutet av 2013, har projekterats och byggts av NCC.
 

NCC:s och Luleå Energi och gemensamma ambition har varit att skapa moderna och energieffektiva lokaler med hållbara materialval för ett bra inomhusklimat.

Byggnaden blev preliminärt certifierad på nivå Miljöbyggnad Guld redan 2014.  Efter två år görs en verifiering av de faktiska förhållandena och nu har ett toppbetyg fastställts genom GULD på 14 av totalt 15 indikatorer, enligt Sweden Green Building Council’s Miljöbyggnad-certifiering.

– Vi känner oss stolta och glada över att ha klarat de ambitiösa energikraven som nivån Guld innebär för Norrbottens del, säger Andreas Rydberg projektchef Building North, i ett pressmeddelande.
Miljöbyggnad är det mest använda certifieringssystemet för byggnader och bedömer miljöaspekter inom följande områden: energi – användning, behov och energislag; innemiljö – ljud, ljus, fukt, luft- och vattenkvalitet; material och kemikalier – förekomst, dokumentation och utfasning av farliga ämnen.