Nyheter

Guldbron framme i Stockholm

Skeppet Zhen Hua 33 när det passerar Oxdjupet på sin väg in till Stockholm.

Guldbron har nu efter en rad förseningar kommit i mål. Nu väntar jobbet med att föra bron på plats.
– Det blir en liten utmaning att sätta ner bron med tio millimeters precision, säger Markus Glaas, biträdande projektledare på Skanska.

Guldbron kommit fram till Stockholm. Det är en mäktig pjäs som är 140 meter lång, 45 meter bred och har en varierande höjd på en till sju meter och väger 3400 ton. Broentreprenaden är en totalentreprenad vilket innebär att Skanska ansvarar för planering, projektering, tillverkning, leverans och montage av bron på brostöden. Markus Glaas har varit delaktig i projektet redan från planeringsstadiet 2014.

– Det har varit ett fascinerande projekt att följa och det ska bli spännande att se när allt kommer på plats, säger Markus.

Bron har tillverkats av det kinesiska företaget CRSBG (China Railway Shanhaiguan Bridge Group) en av de största brotillverkarna i världen. De har bland annat tillverkat den 55 kilometer långa Hong Kong – Zhuhai-Macau bridge.

– Det är inte många verkstäder i världen som kan bygga en sådan här stålkonstruktion i ett stycke och därefter lasta ombord hela bron på ett fartyg. Vi har förutom priset tagit hänsyn till flera andra aspekter när vi valde leverantör. Till exempel tid, kapacitet, erfarenhet, teknik, finansiellt läge, säger han.

När bron var klar lyftes den ombord på flytande pråmar med hjälp av två traverskranar som tar 2000 ton vardera. Pråmarna med bron flöt sedan in på det nedsänkbara skeppet Zhen Hua 33 för vidare transport mot Europa. Färden från hamnen i Zhongshan gick från Asien via Suezkanalen och genom Medelhavet men efter Gibraltarsund tog det stopp. Väderförhållandena på Biscayabukten gjorde att man fick avvakta. Leveransen av bron blev försenad med tre veckor men andra arbeten har kunnat utföras under tiden. 

– Vädret är inget vi kan påverka. I den här typen av projekt måste man vara beredd att justera planerna. Vädret och vattenståndet kommer vara två avgörande faktorer när bron ska manövreras på plats, säger han.

Samma metod som vid lastningen kommer användas när bron ska lastas av från fartyget. Om allt går som planerat kommer man vattenfylla ballasttankarna och sänka fartyget. Det beräknas ta tio timmar. Därefter transporteras bron på de flytande pråmarna till Stadsgårdskajen. Där kommer den få ligga fram till den 22 mars då man kommer använda bogserbåtar för att skjuta in pråmarna med bron till sin framtida plats mellan Stadsgårdsleden och Skeppsbron. Den operationen beräknas ta en dag och monteringen på brostöden kräver en hel del precision.

– Vi har en marginal på tio centimeter när vi kör in bron. Det här är en välbeprövad metod men det är storleken och arbetsområdets förutsättningar som gör att det blir en utmaning. Vi fyller pråmarna med vatten och sänker bron så att den landar på stöden, säger han.

Därefter ska bron justera in i läge i längd- och sidled med tio millimeters precision. Då kommer man göra finjusteringar med domkrafter och vinschar. Det beräknas ta två veckor innan bron slutligen ligger på sina stöd

Bron kommer vila på fem brostöd. Idag ser man dem som pelare som sticker upp ur vattnet. När den väl är på plats återstår arbetet med bland annat asfaltering och målning med guldfärgen. Anslutande betongkonstruktion i förlängningen av  bron ska också färdigställas. Bron har en beräknad livslängd på 120 år minst. Invigningen planeras till den 23 augusti.