Nyheter

Gummiasfalt – snart på en väg nära dig

Trafikverket satsar på gummiasfalt i stor skala. Tester visar att beläggningen tål svenska vintrar och dubbdäck.

— Gummiasfalten har så intressanta egenskaper att vi vill fortsätta i skarp användning, säger Thorsten Nordgren, projektledare på Trafikverket.

Hösten 2007 startade tester av ­asfalten, som innehåller gamla nermalda bildäck.

Den här typen av asfalt har använts i decennier i Arizona i USA. Men i Sverige är det en nyhet. En frågeställning har därför varit om beläggningen står pall för svenska vintrar och dubbdäck.

Fler än 15 provsträckor har fått den nya beläggningen.

— Vi tror mycket på den här tekniken. Beläggningen verkar stå emot slitaget från dubbdäcken, säger Thorsten Nordgren.

Enligt Trafikverket är friktionen minst lika bra som vanlig asfalt. Antalet sprickor i vägbanan har dessutom minskat; materialet är elastiskt och har en självläkande förmåga.

Några negativa effekter på miljön har inte heller kunnat påvisas. Mängden partiklar i luften har i vissa fall minskat, och utlakningen av farliga ämnen ligger under gränsvärdena.

Hälsoföretaget Previas mätningar visar att mängden skadliga ämnen ökar en aning på vägarbetsplatserna. Men nivåerna ligger långt under tilllåtna värden.

— Det luktar gummi, men vi ser inga ökade hälsorisker för personalen, säger Håkan Thorén på Previa.

Kostnaden då?

— Vi räknar med att gummiasfalten blir 20—25 procent dyrare jämfört med vanlig asfalt. Förhoppningen är att vi tjänar in det på längre livslängd och minskat underhåll, säger Thorsten Nordgren.

Fast tre års tester räcker inte för att slå fast att gummiasfalten klarar slitaget över tid. Därför ska testvägarna följas upp ytterligare några år. Samtidigt lägger Trafikverket gummiasfalt på upp till fem nya vägsträckor under året. Bland annat i Norrland, för att pröva på tuffare vinterklimat.

Så blir gamla däck ny väg

Vanlig asfalt tillverkas av stenmaterial och bindemedlet bitumen. I den här gummiasfalten består bindemedlet av bitumen och upp till 20 procent gummipulver. Blandningen värms i cirka 45 minuter i en kontrollerad process.

  • Andelen gummi i den färdiga asfalten är 1,5 till 2 viktprocent.
  • Gummigranulat är pulvriserat gummi som tillverkas av gamla däck.
  • Ragnsells satsar nu 120 miljoner kronor på att bygga Sveriges första granulatfabrik för däck. Vid årsskiftet ska den tas i drift.