Nyheter

”Gynnsamt men inte självklart”

Jonas Spangenberg, vd BoKlok.
BoKlok bygger koncepthus i Sverige, Norge och Finland.
En anpassning av byggreglerna i Norden skulle vara gynnsamt för deras del. 
–  Men harmoniserade byggregler skulle inte med automatik innebära att vi skulle bygga likadana hus överallt, säger Jonas Spangenberg, vd BoKlok. 
 
BoKlok, som är uvecklat av Skanska och Ikea, verkar på den svenska, norska och finska bostadsmarknaden med sina prispressade koncepthus. Företaget bygger omkring 1000 bostäder per år och har hittills byggt 7000 bostäder. 
 
Ser era bostäder likadana ut i alla länder?
 
–  Nej, men vi försöker att använda oss av samma grundteknologi. Däremot skiljer sig planlösningarna åt. Exempelvis skiljer sig reglerna för utrymmet runt toaletterna i Finland och Sverige. Det vi tycker är yteffektivt i Sverige anses vara för stort för Finland och så vidare. Olika byggregler driver olika planlösningar som i sin tur driver kostnader, säger Jonas Spangenberg.
 
Gemensamma nordiska byggregler skulle underlätta i standardiseringen och serietillverkningen.
 
–  Jag välkomnar en harmonisering av de nordiska byggreglerna. Det skulle givetvis vara gynnsamt för oss, och effektivt om vi skulle kunna bygga likadana planlösningar i flera länder. Vi skulle kunna standardisera mera, förlänga serier och därmed kapa ytterligare procent på priset.  
 
Men det finns också andra aspekter än bara regler att beakta, enligt Jonas Spangenberg. 
 
–  Harmoniserade byggregler skulle inte med automatik innebära att vi bygger likadana hus överallt. Även traditionsperspektivet ska beaktas. Varje land har sina traditioner och man måste lyssna på marknaden. 
 
Ser du några andra fördelar med gemensamma byggregler?
 
–  Vi skulle få in fler utländska aktörer vilket skulle öka konkurrensen.