Nyheter

Hagfors sparade sex miljoner med utländskt byggmaterial

Skolan Älvstranden bildningscentrum i Hagfors byggdes till stor del med material från utlandet.På de varorna gjorde NCC en 23-procentig besparing. ”Det är väldigt mycket för en liten kommun”, säger Thomas Olsson på NCC.

Älvstranden bildningscentrum, som rymmer elever från sexårsverksamhet till gymnasium, har både byggts om och byggts till. Den nya jätteskolan invigdes i början av september. Beställare var Hagfors kommun. – Är du en liten kommun med få medborgare måste du vända och vrida på varenda krona. Vi fokuserade på varenda inköpspost och kontrollerade vad det fanns för möjligheter att göra internationella inköp, berättar Thomas Olsson, inköpschef för NCC region väst. I slutänden gjordes 21 inköp från utlandet, bland annat betongstomme, glasfasad, hissar och HDF-bjälklag. På de varorna räknar NCC att man har gjort en 23-procentig besparing jämfört med om man hade handlat i Sverige. Besparingen motsvarar enligt Hagfors kommun cirka sex miljoner kronor. Totalt landade skolbygget på 264 miljoner kronor, vilket var den budgeterade summan. Enligt Thomas Olsson fick NCC högre kvalitet på många av produkterna än om de hade köpt från Sverige. – Glasfasaden till exempel är ett fantastiskt hantverk. Och profilsystemen har högre kvalitet än om vi hade valt en svensk leverantör, säger Thomas Olsson. Dessutom kunde de korta leveranstiderna på HDF-bjälklag och betongstomme med ungefär tre månader genom att köpa utomlands. Nackdelen med de internationella inköpen är att de kräver en större insats av NCC. – Dels i form av tid från arbetsledningen på plats, dels mer tid i inköpsarbetet, mer tid i form av extra kontroller, och i tid och pengar i form av leverantörsbesök. Men i de 23 procenten ligger alla flygresor och kontroller med, det är besparingen på sista raden, säger Thomas Olsson. En annan nackdel är övertydligheten som krävs, tycker Thomas Olsson. Det gäller att tydligt specificera vad man vill ha och ibland finns det kulturella skillnader som försvårar. Thomas Olsson berättar om ett misstag som han gjorde i inköpsprocessen. Han skulle beställa HDF-bjälklag från Tyskland och begärde en täckt lastbil för transporten, eftersom det var billigare än en öppen lastbil. – Men sen visade det sig att det tog längre tid för yrkesarbetarna att lasta av lastbilen, för det var så trångt därinne. Jag var inte speciellt populär den dagen… Men det är lärpengar. Jag gör inte om det, säger han. Är det värt besväret att handla från utlandet?</b> – En besparing på 23 procent… Den som tackar nej till det kan nog byta bransch.