Nyheter

Hälften av platserna saknar sökande

Foto: Getty Images

Totalt finns 753 utbildningsplatser inom bygg- och anläggningsprogrammen i kommunala och fristående gymnasieskolor i Storstockholm.
401 har hittills sökt till programmen.
Antagna till bygg- och anläggningsprogrammet har minskat under flera år och den trenden ser ut att fortsätta till höstens utbildningar.


Enligt Gymnasieantagningen Storsthlm, som sköter antagningen till samtliga kommunala och fristående gymnasieskolor i Stockholms län, har 401 elever sökt till bygg- och anläggningstekniska programmet i första hand.

Det gäller platser som var sökbara i februari och eftersom omvalet pågår just nu så tillkommer nya sökande och antal platser kan komma att justeras.

Totalt finns 753 utbildningsplatser inom bygg- och anlägging i kommunala och fristående gymnasieskolor i området.

Vid de nationella programmen erbjuds totalt 28 032 platser, varav 15 124 på kommunala skolor och 12 908 på fristående skolor. Vid yrkesprogrammen har 3 827 antagits till 7 313 erbjudna platser.

– Därutöver tillkommer cirka 4 procent fler sökande under omvalsperioden. En grupp elever uppnår behörighet till programmen först i samband med slutbetygen och ett antal uppnår godkända betyg i och med sommarskola, säger Charlott Rydén, verksamhetschef för Gymnasieantagningen Storsthlm.

En uppskattning är att det vid höstterminsstarten kan bli cirka 1 500 fler antagna elever vid yrkesprogrammen. Det yrkesprogram som har flest preliminärt antagna är El- och energiprogrammet med 908 antagna. VVS- och Fastighetsprogrammet är det yrkesprogram som ökat mest i jämförelse med förra året och har 344 antagna.

Hotell- och turismprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet och Industritekniska programmet har färre preliminärt antagna i år än förra året.

Bygg- och anläggning har cirka 240 antagna.

Från 17 april till den 15 maj har eleverna möjlighet att revidera sina val.

Enligt gymnasieantagningen Storsthlm är bygg- och anläggningsprogrammet det yrkesprogram som minskat mest i antal antagna elever mellan 2011 och 2017. År 2017 antogs 406 elever till bygg- och anläggning och jämfört med 2011 har antalet antagna elever minskat med 46 procent.

Rickard Wahlgren, lärare, lag- och utvecklingsledare, bygg- och anläggningsprogrammet Rodengymnasiet Norrtälje, berättar hur det ser ut med ansökningar till höstterminen.

– Det är bara 13 elever som har sökt vid första tillfället, en minskning med cirka fem elever från förra året. Med det är en sökning till i vår.

Elevantalet har minskat under cirka fem års tid nu, säger han.

Varför ser det ut så, tror du?

– Jag vet inte, en orsak kan vara allt prat om bostadsutvecklarna och att det kommer att byggas mindre framöver. Vi har frågat elever som går här, men ingen vet varför. Vi ser ingen minskning på byggandet i Roslagen. Vi har många mindre företag som bygger småhus. Det ser ut som att alla elever som vill, har en anställning direkt efter skolan. Så har det varit de senaste åren.

Han påpekar en annan tänkbar orsak också:

– Alla vet inte att man kan läsa högskoleförberedande, med det går bra att göra.

Vilka konsekvenser får det om antalet sökande fortsätter att minska?

– Vi kommer inte att kunna förse branschen med nya yrkesarbetare. Byggbranschen måste fortsätta att hjälpa till att sprida budskapet att det behövs välutbildad hantverkare, säger Rickard Wahlgren.