Nyheter

Håll kontakten med ett knack

Två människor möts och knackar sina telefoner mot varandra. Så enkelt är det att byta visitkort med Bump. Tekniken ska dessutom bli en generell metod för säkra överföringar mellan bärbara apparater.

2008 grundades Bump av David Lieb, Andy Huibers och Jake Mintz. Idén var att skapa ett program för Iphone som förenklade utbyte av visitkort och annan information mellan människor som möts öga mot öga.

Med Bump stöter man telefonerna lätt mot varandra och godkänner sedan överföringen av kontakter, foton eller Facebook-

identiteter. Programmet för Iphone och Android har i dag laddats ner många miljoner gånger.

Tekniken bygger på en uppsättning algoritmer för att identifiera just de telefoner som avsiktligt knackas samman.

Programmen i telefonerna skickar data till Bumps servrar: när knackningen skedde, telefonens position och accelerometerdata. Detta sammanställs sedan så att bara de telefoner som kände samma knackning erbjuds att föra över information.

Om två personer vid samma bord bara råkar tappa sina telefoner samtidigt ska den tillfälligheten sorteras bort ur systemet.

Bump har öppnat sitt API, application programming interface, för utomstående programmerare, men det bakomliggande systemet förblir dolt. Företaget vill inte beskriva i detalj vilka sensordata som används eller hur sorteringen går till.

– Bump-algoritmen körs uteslutande på våra servrar, det är där all den hårda tekniken för att matcha telefoner finns, säger David Lieb, Bumps vd.

Några hundra utvecklare har nappat och företaget efterlyser fler. Användningen är i stort sett gratis, men Bumps grundare reserverar sig för ”diskussioner” med utvecklare som driver stora mängder trafik eller tar betalt per telefonknackning.