Nyheter

Hallå där…

Jonas Nygren. Foto: Sundbybergs stad

Varför har ni tagit fram den här strategin?
För att vi vill bygga en grön och attraktiv stad. När staden växer känner flera invånare att det blir mindre grönt – och vi tar den oron på allvar. Vi måste börja tänka mer kreativt och visionärt om vi ska kunna bygga en attraktiv urban stad anpassad för framtiden. Gröna fasader och att använda befintlig mark till odling är ett sätt att göra staden mer attraktiv.

Vad innebär den?
Att vi gör staden grönare!  Det finns många detaljer, men vi vill bland annat skicka en tydlig signal till våra medborgare och byggföretagen att vi prioriterar projekt som kommer vara hållbara, arkitektoniskt spännande och som kan bidra till att göra staden mer attraktiv och grön.
Vi kommer också se hur vi bättre kan utnyttja gröna områden som idag är oanvända – oavsett om det är en rondell eller en skolgård. Mycket handlar om vilja och ge förutsättningar för föreningar och företag att utveckla staden tillsammans med kommunen.   Det finns egentligen inga gränser för idéerna. Vi har en policy om att ersätta ett träd som måste tas bort med ett nytt – när vi tar bort en björk kan vi i framtiden sätta dit ett körsbärsträd till exempel, och sedan i samarbete med en ideell förening låta dem ta ansvar för skötsel, skörd och försäljning av bär.
Vår ambition är att det ska vara heltäckande, att det inte ska stanna vid kolonilottsliknande odlingar som det är när många andra kommuner startar upp ett stadsodlingsprojekt. 

Ser ni några svårigheter?
Det handlar mycket om vilja – och i Sundbyberg vill vi. Men om man ska vara lite mer konkret så är det såklart en fråga om kunskap och marknad. Vi kan se att fler invånare efterfrågar det gröna, växtligheten fast man vill bo i urban miljö. Så vår spaning, som får medhåll från mäklarsamfundets statistik och rapporter, är att den ekologiska trenden som finns i många områden nu börjar komma i bostadsmarknaden. Vi har också startat upp ett samarbete med en New York baserad organisation som jobbar med internationella kunskapsutbyten när det kommer till stadsoldlingar. Går det i New York – går det såklart i Sundbyberg.

Hur tänker i er att eventuella svårigheter ska lösas?
Det ska vi titta närmare på. Men mycket handlar om att få till ett ideellt engagemang för odlingar bland våra invånare. Det är en utmaning att hitta en lämplig form för det.

När börjar ni?
Vi har redan smygstartat! Vår första gröna vägg invigdes förra året i Stora Ursvik som är vårt stora utbyggnadsområde. När bostadshusen runtomkring den gröna väggen är klar kommer det bli som att ha en stående park som granne, ett häftigt inslag i stadsmiljön som gör området renare, tystare och vackrare.  Arbetet med att ta fram det som ska rymmas i själva strategin pågår nu.

Hur hoppas du att Sundbyberg ser ut om 10 år?
Jag hoppas att Sundbyberg är en grönare och tätare Stad, det ger hög livskvalité för de som väljer att bo här.

Så du instämmer i uttrycket att ”grönt är skönt”?
Ja, och en god investering för hög livskvalité.