Nyheter

Hallå där Tonny Werlemalm, vd på Grundtuben

Tonny Werlemalm, vd på Grundtuben.

Hallå där Tonny Werlemalm, vd på Linköpingsföretaget Grundtuben som tillverkar och monterar bullerplank. Under 2020 ökade företaget sin omsättning med 500 procent.

Varför är efterfrågan så stor på bullerplank just nu, tror du?
– Det byggs väldigt mycket vägar och järnvägar. Infrastruktur generellt har fått ett uppsving samtidigt som man ställer andra krav i dag på att skydda bebyggelsen runt omkring.  Sen var det också så att marknaden stagnerade lite grand 2018, 2019 då det inte kom ut så mycket projekt från Trafikverket, som oftast är slutkunden.

Hur har utvecklingen av bullerplank sett ut de senaste åren?
– Det har hänt mycket, både vad gäller olika material och att det finns gröna alternativ, alltså helt återvunna skärmar. Man designar även skärmarna mer i dag så de får ett estetiskt snyggt utseende.

Vad jobbar ni främst med för infrastrukturprojekt?
– Det är ungefär lika mycket väg- som järnvägsprojekt.  

Ni satte upp ett mål 2017 att bli den ledande totalentreprenören av bullerplank i Sverige. Kan ni bocka av det målet nu?
– Vi är en av de största i dag. När vi satte upp det målet 2017 så fokuserade vi inte enbart på bullerplank. Det gör vi nu och vi är också ganska ensamma om att ha alla delar inom bullerplanksentreprenad ”in house”. Vi tar totalansvaret och sköter allt från grundläggning, stolpar och själva skärmen.

Vilka är era kunder?
– De stora är Peab, NCC och Skanska.

Hur många är ni i dag i Linköping?
– Vi är tolv i dag i tillverkningen och i monteringen. När projekt pågår parallellt hyr vi in folk, som mest underhåller vi kanske 25, 30 personer. Vårt mål är att bli ett stabilt bolag med en omsättning på hundra miljoner. Men vi behöver rekrytera nu, både på tjänstemanna- och montagesidan. Vi kommer att rekrytera fyra eller fem under hösten och våren.  

Vad skulle byggnationen för höghastighetståg betyda för er?
– Det skulle betyda jättemycket och generera mycket jobb till oss. Framför allt när järnvägen går i tätbebyggt område. Det är ju nu konstaterat att det här med ljud och buller är en hälsofara. Vi följer utvecklingen av höghastighetstågen noga och vad som har sagts hittills är att de ska vara klara redan 2035. Arbetet ska påbörjas någon gång 2025, 2026. Vad som inte är klart än riktigt är väl hur sträckningen blir genom Norrköping och Linköping.