Nyheter

Hallå där Torleif Falk

Torleif Falk. Fotograf: Ola Eriksson

… Torbjörn Falk, som av Stockholm stad utsetts till byggeneral.

Vad gör egentligen en byggeneral?
– Staden har under lång tid jobbat för ett ökat bostadsbyggandet. Det byggs mer än på mycket länge samtidigt som byggprocessen blivit mer komplex. Bland annat tar det lång tid mellan projektidé och färdigställda bostäder, miljökraven har ökat och Stockholm har fler människor som påverkas när staden växer.  Därför har en projektledare/byggeneral anställts på stadsledningskontoret med uppgiften att samordna och följa upp stadens insatser samt föra en dialog med både stadens bostadsbolag och den privata bygg- och bostadsbranschen Byggeneralen ska på uppdrag av biträdande stadsdirektör Ingela Lindh leda den genomförandegrupp som skapats inom Stockholms stad. Rollen är att samordna och följa upp stadens insatser och lösa upp problem som kan uppstå i olika projekt samt att föra en dialog med bygg- och bostadsbranschen.

Hur kändes det att utses till denna roll?
– Det känns som ett stort förtroende och det är ett jättespännade uppdrag. Det är en  stor utmaning.

Vilka är, enligt dig, de tre viktigaste åtgärderna för att målet med 40 000 nya bostäder till 2020 ska nås?
Kommunikation, samordning/samarbete och ledarskap.

Vad är det första du ska ta tag i?
– Jag ska sätta ihop min nya organisation med ett gäng duktiga medarbetare, sedan ska vi snarast börja fördjupa oss i stadens projekt.Jag kommer också träffa byggherrar och andra som har betydelse för processerna.

När börjar du jobba?
– Jag började den 1 februari.

Kommer du att jobba heltid?
– Minst!

Vad, av allt det du gjort tidigare, kommer du att ha nytta av som byggeneral?
– Jag har arbetat som byggherre och projektutvecklare inom den privata och kommunala bostadssektorn. Jag har jobbat med många detaljplaner och varit mycket på byggen. Jag är arkitekt till yrket och har jobbat på flera arkitektkontor. Det är erfarenheter som givit mig en bra helhetsbild. Jag tror att det är just helhetserfarenheten som blir den viktigaste.