Hallå där…

Hallå där…
… Per-Ingemar Persson, Sverigechef för Veidekke, som nyligen kom med årets andra kvartalsrapport, där omsättningen ökade med 25 procent jämfört med samma period förra året.

Hur skulle du vilja sammanfatta marknaden för er just nu? -Det är svårt att säga något på grund av oron på börserna. Men det har gått bra för oss hittills i år. Jag skulle ändå säga att det är en stabil marknad i Sverige. Det är konkurrens om personalen och tuffa prisnivåer på varor och tjänster. Samtidigt finns det alltså en osäkerhet kring oron på börserna? – Ja, det vore naivt att tro att vi ska klara oss helt undan den. Vår bransch är beroende av tillväxt. Vad är Veidekke Sveriges starkaste och svagaste sidor? – Vi är starka på så sätt att vi fortsätter att växa och har goda marginaler i flera delar av verksamheten. Vårt resultat på bostadssidan påverkas också positivt av att Veidekke Bostad förvärvade de resterande 50 procenten i Bouwfonds Veidekke. – Sedan är jag besviken över att vi inte snabbare fått upp marginalen i Skåne och Västsverige, men vi är ju fortfarande rätt nya på den svenska marknaden. Finns det några skillnader för er när det gäller den norska och den svenska marknaden? – Bägge marknaderna har utvecklats positivt de senaste åren. Sedan tror jag att konsumenterna här är mer exponerade för oron på börsen. I Norge är man mer solida tack vare oljan.

Relaterade artiklar

Tuffast för bygg- och fastighetsbranschen
”En splittrad bild i utmanande tider”
”Vårt resultat i kvartalet är tydligt påverkat av marknadsläget”
“Risken är stor för en halvering av bostadsbyggandet”