Nyheter

”Hållbart byggande innebär trygga arbetsplatser med bra arbetsvillkor”

Benjamin von Jahf, vd EHRAB.

Det räcker inte att myndigheter tar krafttag mot kriminella bolag i byggbranschen. Vi måste skapa en samsyn i branschen där hållbart byggande inte bara är klimatsmart, utan också betyder trygga arbetsplatser och bra arbetsvillkor. Och att vi bara jobbar med företag som gör rätt för sig. det skriver Benjamin von Jahf, grundare av och CEO på bemanningsföretaget Ehrab. 

Det räcker inte att myndigheter tar krafttag mot kriminella bolag i byggbranschen. Vi måste skapa en samsyn i branschen där hållbart byggande inte bara är klimatsmart, utan också betyder trygga arbetsplatser och bra arbetsvillkor. Och att vi bara jobbar med företag som gör rätt för sig. 

Vi har det senaste sett nya rubriker om hur bygg är en sektor där arbetslivskriminaliteten skapar stora problem. Arbetsmiljöverket har genomfört en nationell insats med kontroller av 200 bolag. De hittade, föga förvånande enligt mig, många exempel på företag som bryter mot arbetsmiljölagar och anlitade svart arbetskraft.
Sveriges biträdande arbetsmarknadsminister, Johan Danielsson, sa i en kommentar till detta att arbetslivskriminaliteten var “ett hot i flera branscher. I vissa branscher som till exempel byggbranschen är det närmast en existentiell fråga”.

”Existensiell fråga”

Jag håller helt med honom om det. Det är i allra högsta grad en existentiell fråga för en bransch som tillåter kriminellt beteende kan aldrig vara hållbar. Att bryta mot arbetsmiljölagar skapar otrygga arbetsplatser där människor far illa. Och fusk med skatter och avgifter är inte bara en stöld från välfärden, det skapar en osund konkurrens mellan seriösa och direkt kriminella aktörer. Arbetsmarknadsministern förklarade också att det skulle tas krafttag för att stävja problemet och att kriminella inte längre ska “kunna sova gott om nätterna”. 

Jag välkomnar detta. Ett sätt är genom att täppa till kryphål i lagstiftning, ett annat är genom de nya center för arbetslivsbrott som nu skapas över hela landet och där berörda myndigheter ska samarbete för att upptäcka och förhindra brott. 

På det här sättet tar myndigheter ansvar. Men jag anser att ett större ansvar ligger på oss i branschen. Vi behöver en samsyn kring vad som är hållbart byggande. Vår sektor står idag för 20 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Vi har tagit stora steg mot att förändra detta, till exempel genom de klimatdeklarationer som idag ska lämnas in för alla projekt. 

”Aldrig mer hållbart än den svagaste länken”

Men hållbart byggande handlar också om att alla som jobbar i branschen ska ha en hållbar arbetsmiljö och att företag ska bete sig på ett ekonomiskt hållbart sätt. Detta är särskilt aktuellt nu när efterfrågan på arbetskraft väntas bli rekordhög de kommande månaderna. Jag jobbar själv med bemanning och jag tycker att vi tillsammans måste ta ett större ansvar för hur vi hittar arbetskraft till byggprojekt. 

  • Vi måste vara säkra på att de aktörer vi använder sköter sig, betalar sina skatter och följer de lagar som reglerar den internationella arbetsmarknaden.
  • Vi måste försäkra oss om att de arbetare som bemanningsföretag placerar på en arbetsplats har en trygg arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och rätt försäkringar. 
  • I större projekt, till exempel infrastrukturprojekt som sträcker sig över flera år, är ofta kedjan av underleverantörer lång. Vi måste då se till att alla leverantörer är seriösa bolag som följer lagen. Ett projekt kommer aldrig vara mer hållbart än den svagaste länken i den kedjan.

I en klimatdeklaration syns det svart på vitt att ett material har ett större klimatavtryck än ett annat. Och kanske är det så vi i framtiden kommer att deklarera hur socialt och ekonomiskt hållbart ett bygge varit. Då blir det tydligt vilket beslut som är rätt. Jag tror inte vi behöver gå så långt.

Nej, kriminella ska inte kunna sova gott om nätterna. Men jag tror att hela byggbranschen hade sovit bättre om vi tillslut hade en samsyn där vi på allvar strävar efter miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart byggande. 

Benjamin von Jahf, CEO Ehrab