Nyheter

Hållbart samarbete i Barkarby

Bas Barkarby. Illustration: White Arkitekter.

Järfälla kommun, E.ON och fastighetsbolaget Atrium Ljungberg fördjupar samarbetet för ett hållbart Barkarbystaden. Parterna har tecknat en avsiktsförklaring kring hållbar stadsutveckling i det som är det största utbyggnadsområdet i Stockholmstrakten.

I december 2015 skrevs en avsiktsförklaring mellan E.ON och Järfälla kommun som syftar till att skapa förutsättningar för hållbar stadsutveckling och energiförsörjning i hela Barkarbystaden.

Nu finns även en avsiktsförklaring mellan fastighetsbolaget Atrium Ljungberg och E.ON för den planerade mötesplatsen Bas Barkarby i Järfälla, och för samarbete kring hållbar stadsutveckling i Barkarbystaden.

Barkarbystaden är idag det största utbyggnadsområdet i Stockholmstrakten. I kollektivtrafiknära läge byggs just nu 18 000 bostäder och tusentals nya arbetsplatser med det övergripande målet om ett hållbart Järfälla.

Atrium Ljungberg har en markanvisning med en byggrätt om 50 000 kvadratmeter centralt i Barkarbystaden. Där planerar bolaget, tillsammans med kommunen, att skapa Bas Barkarby, en regional mötesplats för lärande, näringsliv och kultur. Järfälla kommun kommer att hyra en del av huset för utbildnings- och kulturverksamhet. Målsättningen är att byggstart ska ske under första kvartalet 2017 med inflyttning sommaren 2019.  

E.ON har också en ambition att etablera ett nytt Stockholmskontor i den planerade fastigheten Bas Barkarby. E.ON är redan en etablerad energiaktör i Järfälla med produktion och distribution av fjärrvärme, elnät och en tankstation för biogas.

Det är glädjande att E.ON och Atrium Ljungberg väljer att fördjupa samverkan med Järfälla kommun. Jag välkomnar beskedet att E.ON har för avsikt att etablera ett nytt Stockholmskontor i Bas Barkarby. Det kommer starkt att bidra till kommunens fortsatta attraktions- och växtkraft,säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla, i ett pressmeddelande.