Nyheter

Hälsorisk med <br></br> glasfiberskivor utreds

Byggnadsarbetare har slagit larm om problem med hudirritationer och näsblod vid hantering av glasfiberskivor. Nu ska Byggindustrins centrala arbetsmiljöråd utreda hälsoriskerna.

Glasfiber i sig innebär ingen hälsorisk för byggnadsarbetare. Men riskerna med glasfiber i kombination med gips eller cement behöver undersökas, anser Byggindustrins centrala arbetsmiljöråd, BCA.

— En kvalitetsfråga har ersatts av en arbetsmiljöfråga. Nu krävs en omedelbar materialutveckling från skivfabrikanterna för att lösa problemen vid hanteringen, säger Björn Samuelson, arbetsmiljöexpert på Sveriges Byggindustrier.

Många byggföretag har valt att byta ut kartongklädda byggskivor mot glasfiberklädda för att minska riskerna för mögelskador i fuktutsatta ytor.

Nu har BCA gett Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro uppdraget att göra en fördjupad utredning av hälsoriskerna med glasfiberskivor, samt genomföra en enkät för att få reda på hur många byggnadsarbetare som känt besvär av hanteringen. Samtidigt rekommenderar BCA personer som hanterar glasfiberskivor att använda skyddsutrustning.