Nyheter

Halverad energiförbrukning målet i Bredäng

Svenska Bostäder ska utreda vad det kostar att halvera energiförbrukningen i 1 000 lägenheter i Bredäng. Men Stadsmuseet säger fortfarande nej till att tilläggsisolera fasaden, skriver Miljörapporten.

— Vi har inte ändrat åsikt, säger Maria Lorenzi på Stadsmuseet.

Maria Lorenzi säger att museet inte vill tillåta tilläggsisolering av fasaderna. Byggnaderna anses ha så stort kulturvärde. Men Erik Andersson på Svenska Bostäder tror det finns möjligheter till lättnader i Stadsmuseets tidigare nej. Enligt honom kan en lösning vara att Svenska Bostäder renoverar ett eller två av de 26 flerbostadshusen till originalskicket från 1960-talet.

— Vi kommer att behöva återställa entréerna till originalskick och byta ut dagens plåtinklädda fönster mot dåtidens träfönster, säger Erik Andersson, projektledare för ombyggnaden.

Svenska Bostäder började renoveringen 2007. Det var då sa Stockholms stadsmuseum nej till att tilläggsisolera fasaden. Lösningen blev att bara gavlarna tilläggsisolerades i de fem hus som hittills renoverats.

Nu återstår 21 hus. Av dessa är dock fem ute till försäljning. Resterande 16 hus med sammanlagt 1 1 42 lägenheter ska ingå i pilotprojektet.

— Meningen med projektet är att vi ska utreda vad det kostar att halvera energiförbrukningen. Är det lönsamt ska vi göra likadant när vi renoverar resten, säger Lars Skoglund, ombyggnadschef på Svenska Bostäder.

Aktuella åtgärder kan vara fönsterbyten och tilläggsisolering av tak och väggar. Ventilations- och värmesidan är ännu inte planerad.

— Vi tittar på alternativ. Allt från från- och tilluftsystem med värmeåtervinning till luftvärmepump eller bergvärme, säger Erik Andersson.

Husen kan även få solceller.
— Taken lutar inåt så de kan sätta upp utan att det syns, men inget beslut är taget, säger Erik Andersson.