Nyheter

Hamnen växer med muddermassor

Göteborgs hamn ska bygga en ny godsterminal vid befintliga terminaler i Arendal. Bild: Göteborgs Hamn

En helt ny hamnterminal ska byggas i Göteborg, väster om nuvarande roroterminal vid Arendal.
Göteborg Hamn ser muddermassor som en resurs och tänkbart utfyllnadsmaterial för kommande utbyggnader. 
COWI har fått i uppdrag att optimera sedimenthanteringen inför ett större fältförsök, samt att där efter utvärdera resultaten. 

Göteborgs Hamn AB har, ett stort behov av nya kajer och terminalytor.
Byggstart för den nya terminalen är planerad till 2016 och hamndelen är tänkt att stå färdig någon gång efter 2020.  

Hamnen ser muddermassor som en resurs och tänkbart utfyllnadsmaterial för kommande utbyggnader.
COWI har fått i uppdrag att optimera sedimenthanteringen inför ett större fältförsök, samt att där efter utvärdera resultaten.

Den nya hamnterminalen vid Arendal blir den största utbyggnaden i Göteborgs Hamn sedan 1970-talet.
Området vid Lilla Aspholmen med angränsande hamnar, Älvsborgshamnen och Arendal ska fyllas ut med muddermassor.
Hela området kommer att bli 22 ha.

Göteborgs Hamn AB har ett kontinuerligt behov av att underhållsmuddra hamnen för att kunna bibehålla erforderligt djup för sjöfarten.
I genomsnitt vart 3-5 år behöver cirka 200 000 m³ sediment muddras och upp till 90 procent av massorna är för förorenade för att kunna dumpas till havs.

Göteborgs Hamn AB ser en möjlighet i att nyttja de förorenade muddermassorna, som utfyllnadsmassor till Arendal 2, genom att använda sig av metoden stabilisering och solidifiering.
Stabilisering/solidifiering, även kallad s/s-metoden, är ett sätt att ta hand om förorenade muddermassor.
Metoden går ut på att muddermassorna stabiliseras med hjälp av en bindemedels-mix.

COWI:s uppdrag är att hjälpa Göteborgs Hamn AB med att ta fram lämpliga bindemedel, ta fram kontrollprogram, projektera invallningen där fältförsöket ska genomföras, samt att till hösten genomföra fältförsöket. I uppdraget ingår att utvärdera teknik, bindemedelsrecept och miljöaspekter inför kommande fullskaleprojekt.