Nyheter

Hamnoas med odlingslotter på taket

Hamnoasen i Landskrona. Här byggs både flerbostadshus och parhus. Bild: Stadstudio

I flerbostadsprojektet Hamnoasen i Landskrona möts elementen jord och vatten, som en naturlig följd av gamla traditioner och läget i hamnen. 

Bostäderna får egna odlingsmöjligheter, gemensam pool och utsikt över Öresund.

– Vi såg en jättepotential i området och en chans att få in Landskronas själ i projektet, säger arkitekten Alexander Lenre Simittchiev hos arkitektbyrån och tillika beställaren Stadstudio, som driver Hamnoasen som sitt första egenutvecklade fastighetsprojekt. 

Landskrona är en stad med långa odlartraditioner. Koloniområden fyller en stor del av stadsbilden, vilket man har tagit fasta på i uppförandet av Hamnoasen. Här har man – i bästa urban farminganda – tagit med en bit av stadens själ och flyttat upp kolonilotterna på hustaket.

– I flerbostadshuset ville vi addera en extra ingrediens. Vi valde att flytta upp lägenhetsförråden på taket och göra dem större än standard. Vi kallar dem badhytter eller ”minisommarstugor”. Här kan man ha picknick, grilla och odla i pallkragar. På så sätt skapar vi vitala, gröna tak, berättar Alexander Lenre Simittchiev.

Det är inte bara odlartraditioner som man tagit vara på i Hamnoasen. Även vatten är ett viktigt element eftersom husen byggs i hamnen, nära havet och där många av bostäderna får utsikt över Öresund.

Utöver de 16 lägenheterna i flerbostadshuset består projektet av 10 stycken parhus i 2,5 plan. Parhusen får både markterrass samt takterrass. På den gemensamma gården finns en pool som kommer att bli en social mötesplats.

Arkitektfirman Stadstudio är både fastighetsutvecklare och beställare.

– Hamnoasen är vårt första egna projekt som vi utvecklat tillsammans med tre kompanjoner. Här har vi tagit ett större samhällsansvar, uppvaktat kommunen och gemensamt tagit fram en unik produkt.

Kommunen markanvisade en rivningstomt, en gammal parkeringsplats, i centrala Landskrona.

– Landskrona har haft ett oförtjänt dåligt rykte och ingen aktör har velat satsa här. Vi såg en jättepotential i området och en chans att få in Landskronas själ i projektet. Landskrona förändras hela tiden och har en fantastisk framtid, säger Alexander Lenre Simittchiev.

Husgruppen i Skåne AB har anlitats som byggentreprenörer.

– Byggtekniskt är det här projektet inte särskilt komplicerat. Parhusen är platsbyggda och flerbostadshuset består av prefab-betong. Vi bygger med riktiga material som trä, tegel och betong, säger Anders Persson på Husgruppen i Skåne.

Utmaningen består snarare i det centrala läget.

– Det blir lite speciellt med de kompakta ytorna mitt i Landskrona. Logistiken är en utmaning.

Projektet har en materialmässigt hög standard, valen har fallit på miljövänliga och hållbara byggnadsmaterial.

Ytong har levererat väggarna, och Xella Sveriges försäljningschef, Joakim Wandegren, beskriver produkten:

– Vårt material och flexibla byggsystem med standardiserade, men anpassningsbara produkter har bidragit till att optimera och rationalisera byggprojektet. Materialet, som har levererats med just in time-precision, består av miljövänliga produkter som gör att de kan monteras i alla väder.

FAKTA 

Hamnoasen Landskrona

Beställare: Nyhamnen Utvecklings AB

Delägare i bolaget:

  • Stadstudio AB
  • Skyfast AB, Mårten Edstrand
  • Malmöhusprojekt AB, Anders Carlsson
  • AB Lomma Tegelfabrik, Wilhelm Bergengren

Arkitekt/utvecklare: Stadstudio

Byggentreprenör: Husgruppen Skåne 

Byggstart: 1 september 2016

Bostäder: 16 nya lägenheter om 2-4 rok, ca 50-90 kvm. 10 parhus i 2,5 plan, ca 108-132 kvm

Färdigställande: Inflyttning planeras till december 2017.