Han är Årets Brobyggare

Han är Årets Brobyggare
Costin Pacoste, ELU, Årets Brobyggare. Foto: Susanne Bengtsson

Costin Pacoste, Elu Konsult AB, är Årets Brobyggare 2017.

Han tog emot priset på Brobyggardagen i Göteborg, som arrangeras för 28:e året.

– Jag är oerhört glad och stolt, säger vinnaren.  

Brobyggardagen 2018 är den 28:e upplagan av denna utvecklings- och samverkans dag för bro- och anläggningsbranschen, som äger rum på Svenska Mässan i Göteborg. 
Ett stående inslag är utnämningen av Årets Brobyggare. I år gick priset till Costin Pacoste, forsknings- och utvecklingschef på ELU Konsult AB samt adjungerad professor på KTH.

–  Tidigare i dag fick jag veta att att jag var nominerad, men jag trodde att det var ett skämt, så det här kom som en överraskning. Jag är tagen av stundens allvar, säger Costin Pacoste, och tillägger:

– Man ska komma ihåg att konsultbranschen består av teamwork så jag har många kollegor med mig.

På ELU Konsult arbetar han med analys och beräkning av avancerade byggnadsverk och broar. På meritlistan finns bland annat projekt som Slussen i Stockholm, där ELU Konsult gör insatser både i vattnet och på land, motorvägsbron till Arenastaden i Solna och Waterfront kongresshall.

– Jag har också jobbat med dynamiska analyser för höghastighetsjärnvägar, berättar Costin Pacoste.

Kriterier som ska uppfyllas för att få utmärkelsen handlar till exempel om utveckling av beräkningsmodeller och arbetsmetoder, bättre utnyttjande eller tillämpning av känd teknik eller kända material, nytänkande med hänsyn till miljö och kvalitet, att ha verkat för ökad helhetssyn och samverkan mellan teknikområden samt synliggjort brobyggnadskonsten på ett positivt sätt.  

Juryns motivering lyder: Med sin yrkesskicklighet och sitt ödmjuka sätt utvecklar och tillämpar årets brobyggare avancerade beräkningar för analys och dimensionering av broar. Det är en person som, som få, har en förmåga att identifiera och lösa mycket avancerade problem på ett praktiskt sätt.


Årets pristagare är en brobyggare mellan branschen och akademin som verkar för att höja kompetensen hos brokonstruktörer. Förmåga att presentera forsknings- och utvecklingsresultat så att de direkt kan tillämpas vid praktisk dimensionering av broar, eller huskonstruktioner, är enastående.

Årets brobyggare är dessutom en utmärkt förebild för studenter och kollegor i branschen, och synliggör brobyggnadskonsten på ett föredömligt sätt.