Nyheter

Han är ny chef på WSP

Konsultföretaget WSP har rekryterat en ny avdelningschef vid Karlstadskontoret, Erik Wikström. Han får ansvar för avdelningen Teknisk försörjning och kommer närmast från konkurrenten Sweco.

Avdelningen fokuserar på VA, fjärrvärme, energi och avfall — områden som Erik Wikström haft hand om tidigare inom WSP. Han började på företaget i början av 2000-talet men blev rekryterad till konkurrenten Sweco under 2007. Nu meddelar WSP att han ”kommit hem igen”, med målsättningen att få Karlstadskontoret att växa med nya medarbetare och kunder.

— Jag hade under mina tidigare år på WSP sett vilken hög kompetens som fanns samlad både på kontoret i Karlstad och i övriga Sverige och världen, berättar Erik Wikström.
— När nu möjligheten att få arbeta med att utveckla denna kompetens kom, så tackade jag ja. Det finns en stor potential att utöka verksamheten i vår region.