Nyheter

Han är ny slottsarkitekt för Stockholms slott

Bo Hofsten på White har fått ett stort hedersuppdrag. Foto: Anders Bobert.

Bo Hofsten på White har fått det hedersfyllda uppdraget som slottsarkitekt för Stockholms slott. Uppdraget är personligt och innebär ansvar för slottsbyggnaderna och dess miljöer på uppdrag av Statens fastighetsverk som ansvarar för förvaltningen av slottet.

De senaste åren har Bo Hofsten haft ett antal husarkitektuppdrag för Statens fastighetsverk (SFV). Är byggnaden ett slott blir man slottsarkitekt, annars husarkitekt.
Uppdraget som slottsarkitekt för Stockholms slott är personligt och eftersom SFV lyder under lagen om offentlig upphandling har förordnandet tilldelats med ett normalt anbudsförfarande.
– SFV öppnade upp för intresseanmälan och valde ut ett antal arkitekter som fick lämna in anbud. Sedan går man efter den som har de största och bästa meriterna och erfarenhet av liknande uppdrag. Det är förstås väldigt hedrande att ha fått förordnandet, säger Bo Hofsten på White.
I sex respektive sju år har han varit husarkitekt för Kungliga Operan och Nationalmuseum på uppdrag av SFV och arbetar även med ambassadfastigheter utomlands och pågående uppdrag med de svenska ambassaderna i Oslo och Helsingfors.
– Mina referenser stod sig nog väldigt bra i konkurrensen, säger Bo.
Uppdraget är på tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare sex år. Bo Hofsten efterträder Andreas Heymowski på HOS Arkitekter. För några år sedan handlades det också upp en slottsarkitekt som enbart skulle ansvara för den fasadrenovering som nu utförs på Stockholms slott.
Bo Hofstens ansvarsområde för Stockholms slott handlar om allt underhåll och utveckling av byggnaderna bortsett då från fasadrenoveringen.
– Det kan vara både exteriört och interiört. Slottet är ett statligt byggnadsminne och det krävs tillstånd från Riksantikvarieämbetet för varje ingrepp som görs, till exempel om det behöver göras hål i väggen för en ventilationskanal.
Han var inblandad när tillstånd söktes för uppförandet av solpanelerna på taket av Stockholms slott som började monteras i mitten på april. 600 solpaneler sätts upp på en 1 000 kvadratmeter stor yta.
– SFV gav solcellsanläggningen som 70-årspresent till Kungen. Redan år 2010 fick man idén om solceller och satte först upp en provyta på en liten del av Norra längans tak. Då kunde man både se hur panelerna skulle se ut på plats och se vilken effekt de gjorde.
Ett av skälen till att Riksantikvarieämbetet godkänner projektet är att Stockholms slott har ett tak som gör att solcellerna inte kommer att påverka den visuella upplevelsen av byggnaden. De syns inte från marken, bara från luften om man flyger in över staden.
– Anläggningen som beräknas vara i drift den 1 juni kommer att generera en årlig effekt på cirka 170 MWh vilket motsvarar minst tolv procent av slottets totala elförbrukning. Jag var själv inte med på taket vid monteringen, men det var till exempel slottsfogden Erik Kampmann och Fastighetsverkets fastighetschef Lotta Günther, berättar Bo Hofsten.
Som slottsarkitekt är han också generalkonsult, vilket innebär att han har ansvaret för de underkonsulter han har i uppdraget.
– Det är inte så vanligt att arkitekten har det ansvaret, men jag tycker att det bara är positivt och tycker samtidigt att fler arkitekter borde ta det ansvaret och därmed öka respekten för arkitektyrket.
Eftersom uppdraget är personligt utgör White arkitekter mer en stödjande funktion.
– Det är bra att vi har flera kompetenser på kontoret som kan vara behjälpliga, men det är viktigt för SFV och slottsförvaltningen att de kan vara trygg med vem som har ansvaret, avslutar han.

Jenny Marcuson Fors